DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Priser och villkor på Kretsloppscenter

Här hittar du priser och allmänna villkor för att lämna avfall på Hässleholms Kretsloppscenter. Hittar du inte en typ av avfall eller har du ett större projekt som du vill diskutera? Kontakta oss på Försäljning!

Prislista på Hässleholms Kretsloppscenter

Prislistan är giltig från 2024-01-01 (ersätter Prislista 2-2023). Alla priser exkl. moms.

Prislista Hässleholms Kretsloppscenter 2024 Pdf, 89.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Priser för att lämna asbest av olika slag till deponi.

Avfallsslag

Pris per ton

Asbest

1 333 kr

Asbest, brandskadad

2 079 kr

Asbest > 10 % TOC

2 079 kr

Hussvamp

2 079 kr

Priser för att lämna olika slag av asfalt.

Avfallsslag

Pris per ton

Asfalt IFA

980 kr

Asfalt FA

2 092 kr

Lämna asfalt

Brännbart avfall och trä

Priser för att lämna brännbart avfall och trä.

Avfallsslag

Pris per ton

Brännbart avfall

1 303 kr

Brännbart avfall till sortering

1 573 kr

Brännbart avfall innehållande gips

2 475 kr

Returträ

605 kr

Tryckimpregnerat trä

2 211 kr

Priser för att lämna deponi på Kretsloppscenter.

Avfallsslag

Pris per ton

IFA

1 487 kr

FA

2 092 kr

Priser för att lämna inert avfall.

Avfallsslag

Pris per ton

Betong ej armerad. <0,5 meter

176 kr

Blandat inert avfall, ej armerad. <0,5 meter

194 kr

Betong, tegel, även armerad >0,5 meter

242 kr

IFA inert avfall

827 kr

FA inert avfall

1 140 kr

Lämna inert avfall

Jord och saneringsmassor

Priser för jord och saneringsmassor.

Avfallsslag

Pris per ton

MKM jord. Upp till och med MKM klass

418 kr

IFA-jord

716 kr

FA-jord

925 kr

Oljeförorenad jord

1 004 kr

PFAS-förorenad jord

Individuell bedömning per förfrågan

Muddermassor

Individuell bedömning per förfrågan

Lämna jord och saneringsmassor

Slam och flytande avfall

Priser för slam och flytande avfall.

Avfallsslag

Pris per ton

Avfall till avvattning (IFA)

1 060 kr

Oljeslam, biosanbehandling

1 612 kr

FA-klassat vatten

1 773 kr

Priser för trädgårdsavfall.

Avfallsslag

Pris per ton

Park- och trädgårdsavfall

533 kr

Ris och grenar

319 kr

Stubbar

484 kr

Lämna trädgårdsavfall

Hantering och provtagning

Priser för hantering och provtagning.

Avfallsslag

Pris

Kommentar

Provtagning totalhalter (MTO)

3 150 kr per styck

 

Laktest FA-klassat avfall

10 130 kr per styck

 

Hanteringskostnad småemballage

1 500 kr per ton

IBC, fat el. dyl. Pris avser hanterings-kostnad per ton.

Mottagning och klassning

75 kr

Mellanlagring, hantering och förflyttning av oklassade avfall.

Sorteringsavgift

300 kr per ton

Avfall som är felaktigt deklarerat eller inte följer sort sorteringsanvisning. Angiven sorteringsavgift är per ton för hela leveransen.

Kolliavgift

50 kr per styck

Exempelvis vitvaror, elavfall mm.

Maskinkostnad

650 kr/påbörjad timme

 

Lossningshjälp/skrapning av flak

100 kr/påbörjad 15 minuter

 

Lagringskostnad

0-100 ton: 1 000 kr.

101-200 ton: 2000 kr

201-400 ton: 4 000 kr

Pris/påbörjad vecka.

400 ton > kontakta säljare för prisuppgift.

Merkostnad för mellanlagring av avfall som saknar kompletta underlag. Debitering sker vid lagring längre än fyra veckor. Första inleverans räknas som startdatum.

Jouravgift, vardag

1 210 kr/timme

Pris/timme (mån-fre 16.00 - 07.00, lördag 00-24)

Jouravgift, söndag och storhelg

1 810 kr/timme


Prisvillkor

Alla priser är exklusive moms. Effekt av eventuellt avfallsskatt ingår i skattepliktiga avfallsslag. Vi reserverar oss för förändringar utanför vår kontroll, som ändringar/tillkommande av skatter, avgifter och förändrade myndighetskrav. Prislistan gäller från 2024-01-01.

HMAB förbehåller sig rätten att justera priser under året. Avfallsskatt enligt förordning SFS 2019:683. Prisändringar och eller justeringar aviseras minst 30 dagar före nytt pris blir gällande.

Så kan du ta emot och betala fakturan.

Så fungerar betalningen

Vi skickar en faktura månadsvis. Kontakta oss om du vill ha en annan faktureringsperiod, som kvartalsvis. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Om du är sen med betalningen har vi rätt att fakturera en dröjsmålsränta och påminnelseavgift. Vi tar kreditupplysning.

Se till att följa våra sorteringsanvisningar och deklarera avfallet rätt. Annars kan vi ta ut ett pristillägg enligt vår prislista. Det samma gäller om avfallet inte följer mottagningskraven. Då kan vi ta ut en avgift för vårt arbete med extra hantering och administration för att klassa om avfallet.

Allmänna villkor för Kretsloppscenter

Leverans av avfall ska ske under ordinarie öppettider om inte annat avtalats.

Det är kundens ansvar att ha kännedom om avfallets art, sammansättning och ursprung så att klassning av avfallet kan ske på ett korrekt och miljöriktigt sätt. Kunden är skyldig att säkerställa att avfallets innehåll överensstämmer med bolagets mottagningskrav.

Vi (HMAB) har efter mottagningskontroll rätt att klassa om inlevererat avfall. Vi har rätt att neka mottagning av avfall som inte omfattas av företagets miljötillstånd eller som av annan orsak inte kan tas emot.

Lämna avfall på Kretsloppscenter

Leverantör och transport ska noga följa trafikanvisningar och instruktioner från anläggningens personal. Det är viktigt att följa skyltar om trafikriktning och hastighet när du kör på vår anläggning. Alla personer som rör sig inom området ska ha varselkläder. Krav på varselklädsel och övrig skyddsutrustning framgår av skyltning och våra ordnings- och skyddsföreskrifter.

Så fungerar det på Kretsloppscenter

Ordnings- och skyddsföreskrifter Hässleholm Miljö AB

Allmänna villkor Kretsloppscenter Pdf, 113.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Johanna Kiaer, försäljning
E-post: saljhkc@hassleholm.se
Telefon: 0761-33 05 32

Jimmy Månsson, försäljningschef
E-post: saljhkc@hassleholm.se
Telefon: 0451-26 74 82

Senast ändrad: