DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Tillgänglighetsredogörelse för hassleholmmiljo.se

För oss är det viktigt att alla som besöker oss digitalt kan använda vår webb och vi jobbar för att göra den så tillgänglig som möjligt. Här beskriver vi hur väl hassleholmmiljo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) och hur vi planerar att stegvis bli bättre och bättre.

Ansvarig för webbplatsen

Hässleholm Miljö AB är ansvarig för webbplatsen hassleholmmiljo.se.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar löpande med att att åtgärda de brister som finns.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service, på grund av brister som beskrivs nedan. De allra flesta sidor uppfyller lagkraven, men vi kan inte garantera att det inte finns enstaka brister.

Innehåll som inte är tillgängligt

För dig med nedsatt syn och färgseende eller utan synförmåga:

 • Det finns element som inte har tillräcklig färgkontrast.
 • Det finns sidor där innehållet inte tillräckligt är omslutet av landmärken.
 • Det kan förekomma dokument som är inte tillgängliga.
 • Det kan finnas bilder som saknar tillräcklig beskrivning.
 • Det kan finnas tabeller utan tabellbeskrivning.
 • Det kan finnas formulärfält som saknar beskrivning.
 • Vissa klickytor kan upplevas som små, särskilt på mindre skärmar.
 • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.
 • Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut. På vissa sidor används även HTML för att formatera sidinnehållet.
 • Det finns text som inte går att förstora till åtminstone 200 % med förstoringsfunktionen.
 • Det finns statusmeddelanden som inte presenteras för användaren av hjälpmedel utan att behöva få fokus.

För dig med nedsatt språkförståelse eller kognitiv förmåga:

 • Det förekommer långa texter och fackuttryck.
 • Otydliga och inkonsekventa länktexter förekommer.
 • Det finns ikoner eller symboler med inkonsekvent benämning.
 • Det finns ord, fraser eller andra innehållsdelar med ett annat språk än omgivande text.
 • Det finns felaktigt underordnade rubriker.

Hur vi testat webbplatsen

Våren 2024 uppdaterades webben, både med uppdaterad CSS och genom att äldre moduler byggdes om. Därefter granskades webbplatsens tillgänglighet av en tillgänglighetskonsult den 7 maj. Vi har fått en åtgärdslista och kommer att beta av den inom de närmaste sex månaderna.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Kontakta oss om du behöver innehåll från hassleholmmiljo.se som inte är tillgängligt för dig. Vi arbetar hela tiden efter att göra webbplatsen bättre. Ring eller skicka e-post.

Telefon: 0451-26 82 00

E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se

Du kan också kontakta DIGG

Du kan anmäla bristande tillgänglighet till DIGG, myndigheten för digital förvaltning.
Anmäl bristande tillgänglighet hos DIGG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: