DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Personuppgifter och integritet

Vi är måna om din integritet och säkerhet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar din personliga information.

Därför samlar vi in personuppgifter

Vi hanterar en mängd olika personuppgifter för olika ändamål. Vi behöver bland annat ditt personnummer och din fastighetsbeteckning för att kunna utföra våra tjänster gentemot dig som kund, exempelvis att erbjuda sophämtning och värmeförsörjning, hantera fakturor m.m.

För att vi ska kunna utföra våra uppdrag kan vi behöva dela och samköra dina personuppgifter med andra företag. Vi genomför även regelbundet kundundundersökningar då vi delar dina uppgifter med leverantören. När vi delar dina uppgifter med annan part har vi avtal och rutiner för hur det ska gå till för att skydda dina personuppgifter.

Det är endast de medarbetare på Hässleholm Miljö som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter som har behörighet att ta del av dina personuppgifter.

Varifrån hämtas dina personuppgifter?

Vanligtvis hämtar vi uppgifter direkt från dig som medborgare men i vissa fall kan vi ta emot, komplettera och behandla personuppgifter från andra källor, exempelvis myndigheters register eller andra privata och offentliga register.

Vilka personuppgifter sparas?

Vi sparar endast de uppgifter som är nödvändiga för att kunna identifiera och handlägga ditt ärende.

Så länge lagras dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan. Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen.

Om dataskyddsförordningen

Syftet med dataskyddsförordningen (GDPR) är att stärka skyddet för den enskildas personliga integritet. Lagen ställer höga krav på hur myndigheter, organisationer och företag behandlar personuppgifter. Varje myndighet ska ha ett dataskyddsombud som kontrollerar att lagen följs.

Senast ändrad: