DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Ordnings- och skyddsföreskrifter

Vi har tagit fram gemensamma regler som gäller för alla som vistas på någon av våra anläggningar. Vår målsättning är att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Detta ska vi nå genom att:

  • Bedöma risker innan arbete påbörjas.
  • Använda säkra arbetsmetoder och vid behov använda rätt hjälpmedel och personlig skyddsutrustning.

Alla som arbetar på uppdrag av oss på Hässleholm Miljö, både entreprenörer och egen personal, ska följa våra ordnings- och skyddsföreskrifter och eventuell bilaga för respektive anläggning eller verksamhet.

Samordning innan arbete får starta

Innan arbete får starta måste det ske en samordning mellan Hässleholm Miljö AB:s verksamhet och entreprenörers verksamhet. Vem som är samordningsansvarig för respektive anläggning framgår i respektive bilaga till Ordnings- och skyddsföreskrifterna. Det finns anslaget på platsen.

Det ska finnas en kontaktperson

Alla entreprenörer ska ha en kontaktperson på Hässleholm Miljö, som gör det möjligt att ha en bra samordning. Kontaktpersonen kommer att förse dig som entreprenör med våra ordnings- och skyddsföreskrifter innan arbetet startas.

Senast ändrad: