DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Aktuella upphandlingar

Vi publicerar våra upphandlingar på Kommers Annons webbplats. Hör gärna av dig till oss om du har frågor.

Upphandlingar

Du hittar aktuella upphandlingar på Kommers Annons eLite webbplats.

Aktuella upphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hässleholm Miljö AB är skyldiga att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Hållbarhetsmålen är vägledande i upphandlingar och inköp

Baserat på FN:s hållbarhetsutvecklingsmål (SDG) har vi formulerat tio hållbarhetsmål för vår verksamhet - en ledstjärna för alla våra processer och beslut. Målen ska därför vara vägledande för våra upphandlingar och inköp, avtalsförhållanden och samhällsrelationer.

Vårt hållbarhetsarbete

Har du frågor?

Kontakta mig om du har frågor om våra upphandlingar.

Anders Bylund, upphandlare

E-post: anders.bylund@hassleholm.se

Senast ändrad: