DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Våra affärsområden

När det kommer till miljö hänger allting ihop. Vår verksamhet är indelad i fyra starka affärsområden, med gemensamma funktioner och processer. Det ger oss fokus på våra olika affärer. Och underlättar samtidigt effektivitet och samarbete över gränserna.

Affärsområde Vatten och avlopp

Vårt affärsområde Vatten och avlopp (VA) ansvarar för att producera och distribuera dricksvatten, transportera och rena spillvatten samt avleda dagvatten i hela Hässleholms kommun. Idag är utmaningarna i vattensystemet större än någonsin. Med stora investeringar i ledningar, pumpstationer, vattenverk och avloppsanläggningar idag säkrar vi vattnet i hela Hässleholms kommun. Även för kommande generationer.

Så fungerar avloppsreningsverk och vattenverk

Projekt inom vatten och avlopp

Affärsområde Hässleholms Kretsloppscenter

Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) tar emot industriellt avfall från hela södra Sverige (och i vissa fall resten av Sverige och övriga Norden). Här erbjuder vi en rationell avfallshantering genom tjänster inom bearbetning, rening och hantering av avfall från ett flertal olika marknadssegment. Vi arbetar nära våra kunder och utvecklar nya innovativa lösningar tillsammans med experter. På så sätt bidrar vi till att avgifta vårt samhälle.

Så arbetar vi på Hässleholms Kretsloppscenter

Affärsområde Fjärrvärme

Vi producerar och levererar klimatsmart fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe, till villor, flerfamiljshus, industrier och kommersiella fastigheter. I våra anläggningar i Hässleholm och Tyringe producerar vi värme och el av förnybara och återvunna energikällor och utvecklar reningstekniker för en giftfri miljö. En symbol för hur vi är en del av energiomställningen som krävs för vår framtid.

Våra fjärrvärmeanläggningar

Projekt inom fjärrvärme

Affärsområde Renhållning

Affärsområde Renhållning ansvarar för insamling och behandling av kommunalt avfall i Hässleholm. I uppdraget ingår också att driva sex återvinningscentraler och att informera invånarna om avfallsfrågor. Vi ser till att insamling av avfall fungerar smidigt för både privatpersoner och företag, och att det är enkelt att återbruka och återvinna så mycket som möjligt. Vi vill också inspirera och förmedla kunskap, så att vi tillsammans kan lösa avfallsutmaningen här hemma.

Våra återvinningscentraler

Senast ändrad: