DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Boka studiebesök

Vad roligt att du är intresserad av att besöka oss! Vi erbjuder studiebesök och rundvandringar på vårt fjärrvärmeverk, avloppsreningsverk samt på återvinningscentralen och vårt Kretsloppscenter i Vankiva. Vi ser fram emot att ta emot din bokning.

Studiebesök för förskola och skola

Ska du boka studiebesök eller Sortera Mera för skola och förskola?
Boka ditt besök via vår skolsida.

Vi anpassar besöket efter dig

Vi erbjuder olika sorters studiebesök och anpassar oss efter dina behov och önskemål. Vi fördjupar oss gärna i de områden som är mest relevanta för dig och din grupp. Längre ned på denna sida kan du läsa mer om hur ett studiebesök hos oss brukar gå till. Fyll i dina önskemål i formuläret, så kontaktar vi dig inom kort.

Boka studiebesök

Välj anläggning * (obligatorisk)
Välj anläggningÖnskemål om dag * (obligatorisk)
Önskemål om dag

Fjärrvärmeverket

Ett studiebesök på fjärrvärmeverket brukar innehålla en 20 minuters presentation om hur själva fjärrvärmeanläggningen fungerar. Om du vill veta mer om ett specifikt område, som till exempel avfallspannan eller rökgasreningsanläggningen, behöver du ange det i din bokning. Efter presentationen sker vanligtvis en rundvandring på området där gruppen får se tippfickan där bränslet lastas av, pannan och restprodukter från förbränningen.

Kretsloppscenter och återvinningscentral

Ett studiebesök på Hässleholms kretsloppcenter i Vankiva börjar vanligtvis med en 45 minuters presentation inomhus. Under presentationen brukar vi prata om avfallets kretslopp, osynligt avfall, behandling av avfall, vår gasanläggning eller lakvattenrening. Därefter får gruppen en guidad tur på vårt område och då brukar vi visa vår återvinningscentral och mellanlagring av sopor. Beskriv gärna i formuläret vad just du vill veta mer om.

Reningsverket

Ett studiebesök på avloppsreningsverket brukar innehålla en presentation på 30 minuter inomhus. Då berättar vi mer om de olika reningsstegen i reningsverket, varför avloppsvatten måste renas, slambehandling och fulspolning. Därefter går vi en rundvandring på området där gruppen får se de olika stegen för avloppsrening och restprodukt från avloppsrening.

Senast ändrad: