DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Boka studiebesök eller skolbesök

Vi anpassar besöket efter vilka ni är och vad ni har för mål med besöket. Vi kan prata om våra anläggningar, hållbarhet eller något ni tagit upp på lektionerna nyligen som rör våra verksamhetsområde. Studiebesöken är kostnadsfria.

Representerar du ett företag eller förening? Då har vi en annan bokningssida för er!

Boka studiebesök, för företag och föreningar

Förskola: Sortera Mera

Till förskolor inom Hässleholms kommun har vi tagit fram en temadag, Sortera Mera. Besöket har tema sortering med Sopsamlarmonster. Vi berättar sagan om när sopsamlarmonstren hittade sitt hus, visar hur våra sopbilar fungerar och pratar om återvinningscirkeln. Därefter delas barnen in i fem lag som ska hitta respektive lags sopor. Om möjligheten finns kan en riktig sopbil komma som visar hur en tömning går till.

  • Besöket tar ungefär 75 minuter vid en grupp.
  • Om det är två grupper tar besöket ungefär 145 minuter.

Tyvärr har vi bara möjlighet att göra skolbesök inom Hässleholms kommun.

Det kommer upp tider för hösten i samband med skolstarten.

Årskurs F-3: skolbesök

För årskurs F-3 inom Hässleholms kommun rekommenderar vi ett skolbesök, vi kommer ut till klassen för att hålla i en presentation om sortering och återvinning.

Årskurs 4-6: studiebesök och skolbesök

Årskurs 4-6 inom Hässleholms kommun passar det bra att komma ut till Kretsloppscenter i Vankiva för en presentation och en genomgång av vår återvinningscentral. Vi rekommenderar också ett skolbesök med en dricksvattenlektion.

Årskurs 7-9: rundvandring

För årskurs 7-9 inom Hässleholms kommun rekommenderar vi en presentation och rundvandring på fjärrvärmeverket och en presentation och rundvandring på avloppsreningsverket.

Gymnasiet: skräddarsytt studiebesök och skolbesök

För gymnasier inom Hässleholms kommun rekommenderar vi ett skräddarsytt studiebesök beroende på vilket program eleverna läser. Vi kommer också ut på skolbesök och håller i en lektion om det önskas.

Vid besök på skolan vill vi gärna veta om det är inom något specifikt ämne du som lärare tycker vi ska fokusera på.

Så fungerar studiebesöken

  • På studiebesöket på fjärrvärmeverket är det en 20 minuters presentation inomhus, sen går vi en rundvandring på vårt område där ni bland annat får se tippfickan, pannan och restprodukter.
  • Under studiebesöket på avloppsreningsverket är det en 30 minuters presentation inomhus, sen går vi en rundvandring på vårt område där ni bland annat får se de olika stegen för avloppsrening och restprodukt från avloppsrening.
  • Ett studiebesök på Hässleholms Kretsloppcenter i Vankiva börjar med en 45 minuters presentation inomhus, sen går vi en rundvandring på vårt område där ni bland annat får se vår återvinningscentral och mellanlagring av sopor.

Boka studiebesök


Om förskola, beskriv åldersgruppen.
Senast ändrad: