DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Källsortera på din skola

Genom att elever och lärare får kunskap om till exempel källsortering skapar vi engagerade källsorterare som bli ambassadörer på skolan, hemma hos sig och i den offentliga miljön.

Källsorteringskärl i ett kök.

Med ökad kunskap och ett stort engagemang ska vi kunna lämna över ett jordklot till våra barn och barnbarn som det funkar att leva på och som vi är stolta över att ha förvaltat på bästa möjliga sätt.

Vår målsättning är att det ska vara möjligt, roligt och framförallt enkelt att källsortera i förskolan och i skolan. Vi hoppas därför att ni vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Material och guider

I sorteringsguiden får du hjälp att se hur avfall ska sorteras

Sopsamlarmonstren hjälper barn att förstå hur avfall ska hanteras

LÄNK: I skolportalen finns en källsorteringsguide för skolor

Kom igång på din förskola eller skola

  • Börja med att titta på ert behov . Vilken typ av avfall uppstår hos er och var uppstår avfallet? Anpassa därefter vilka kärl ni ska ha i er verksamhet och var de ska finnas.
  • Ta bort alla ”blandpapperskorgar” som ofta är utplacerade i klassrum, korridorer, lärarrum, kontor och på förskolan. Mycket av d et material som slängs i ”blandpapperskorgarna” kan, och ska, återvinnas. Genom att ta bort dessa minskar det brännbara avfallet och återvinningen ökar.
  • ”Blandpapperskorgarna” ska ersättas med sorteringsstationer där ni har möjlighet att sortera ert avfall rätt. På låg- och mellanstadieskolor där eleverna ofta vistas i ett klassrum rekommenderar vi en mindre källsorteringsstation inne i klassrummet. För högstadie- och gymnasieskolor räcker det ofta att det i klassrummen fnns en fraktion för tidningar (där kontorspapper slängs) och eventuellt en för matavfall (för äppelskrutten eller bananskalet). Resterande avfall som uppstår har eleverna mölighet att sortera vid källsorteringsstationer i korridorren.
  • Titta på vilka övriga ställen på er förskola/skola som avfall uppstår. I köket och i cafeterian fnns det ofta ett behov av fler fraktioner, medan det avfall som sällan uppstår eventuellt kan sorteras hos vaktmästaren/fastighetsskötaren. På kontor kan ”blandpapperskorgen” ersättas av en fraktion för tidningar medan det på toaletterna främst behöver finnas en fraktion för brännbart. Antal sorteringsstationer beror på hur stor er förskola/skola är .
  • När ni har bestämt vilka fraktioner ni har behov av, kontrollera att ni har kärl till alla fraktionerna i ert miljörum (soprum). När plastförpackningar och pappersförpackningar sorteras ut korrekt kan ofta antal kärl för brännbart minska.
  • Informera medarbetare och elever om förändringen.

Så kan du minska ditt matsvinn

Tips på hur du minskar ditt matsvinn, planerar smartare och tar hand om matresterna

Har din skola affisch och bordsryttare om Svin(n)smart?

Kontakta oss om din skola inte har fått materialet. Det gäller bara skolor i Hässleholms kommun.

E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se
Telefon: 0451-26 82 00 Länk till annan webbplats.

LÄNK: Affischerna finns också att laddda ner från vår skolportal

Foto av en bordsryttare om att bli svinnsmart.

Senast ändrad: