DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!
Illustration av figurerna Will och Wilja som samlar skräp.

Energismart

Energismart vänder sig till dig som arbetar med barn i årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Här finns lärarhandledningar, utmaningar och tävlingar. Häng med!

Hitta rätt

Om du vill använda vårt material

Så roligt att du vill använda vårt material! Tänk på detta innan du sätter igång.

Skräpplockardagarna

Samla eleverna och plocka skräp!

Skolportalen

I portalen har vi samlat material som elevblad, lärarhandledningar och faktablad.