DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Avfallstrappan för skolor

Avfallstrappan, eller "avfallshierarkin", är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken. Den styr hur avfallet ska tas om hand. Varje år slänger vi svenskar nästan 500 kilo avfall per person.

Avfallstrappans olika steg

Vi måste klättra högre upp på avfallstrappan

I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir allt bättre! Men samtidigt ökar vår konsumtion vilket leder till att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste klättra högre upp på avfallstrappan. Vi måste börja återanvända och minimera och på så vis minska mängden avfall genom att minska konsumtionen av nyproducerade prylar.

Avfallstrappan består av fem steg.

Det finns ett faktablad om varje steg i skolportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överst på avfallstrappan och det bästa för miljön är att försöka minimera avfallet som uppstår. Idag använder vi mer resurser än jorden kan producera vilket inte är hållbart. Vi behöver bli mer resurseffektiva och minska vår miljöpåverkan. Detta kan ske både genom att producenter utvecklar bättre tillverkningsmetoder och mer hållbara produkter, men också genom att vi förändrar våra konsumtionsmönster och blir mer medvetna om hur vi påverkar miljön när vi handlar nya saker.

Att återanvända produkter är steget bättre än återvinning då vi kan laga, skänka bort eller sälja saker vi inte längre har behov utav.
Att handla second hand och begagnat är riktigt bra för miljön eftersom vi inte behöver ta några nya resurser från jorden utan gör det mesta av det vi redan tagit. Det finns andra exempel på återanvändning, som att låna böcker på biblioteket, hyra eller låna saker istället för att köpa egna.

Om vi inte kan återanvända är målet att återvinna avfall i så stor utsträckning som möjligt. Återvinning gör så att vi kan spara mycket av jordens resurser, genom återvinning sparas dessutom mycket energi jämfört med nyproduktion av material. I Sverige har vi producentansvar på en mängd produkter för att stimulera producenterna att ta fram produkter som är lämpliga för återvinning.

Det avfall som inte går att återvinna men kan eldas ska vi sortera ut som brännbart avfall. Hässleholm Miljö eldar brännbart avfall i en speciell panna på värmeverket för att producera värme till de villor i Hässleholm som har fjärrvärme. När du sorterar brännbart rätt, utan metaller och annat farligt material och utan material som går att återvinna hjälper du oss att hålla fjärrvärmepannans utsläpp låga och att minska mängden aska.

Om du inte kan minimera, återvinna, återanvända eller energiutvinna ditt avfall ska det deponeras. Deponera innebär att lägga avfall på ”soptippen” för slutförvaring, att lägga avfallet på deponin är en sista utväg som vi helst vill slippa. Av det avfall som sorteras ut som deponi är det bara en liten del som faktiskt deponeras. Deponianläggningen på Hässleholm Miljö i Vankiva sorterar bland annat ut all metall och lämnar till metallåtervinning.

Avfallstrappan - antar du utmaningen?

Vi har tagit fram en utmaning - Avfallstrappan - som pågår under höstterminen. Där kan klasserna 4–6 vara med. Avfallstrappan ställs ut på Hässleholms Stadsbibliotek. En oberoende jury utser vinnaren och vinsten är en utflykt för klassen till Kretseum i Malmö med transport och kost inkluderad.

Anmälan till Avfallstrappan

Senast ändrad: