DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Så kan du arbeta med avfallstrappan

Vi har tagit fram en utmaning - Avfallstrappan - som pågår under höstterminen. Där kan klasserna 4–6 vara med. Avfallstrappan ställs ut på Hässleholms Stadsbibliotek. En oberoende jury utser vinnaren och vinsten är en utflykt för klassen till Kretseum i Malmö med transport och kost inkluderad.

Lärarhandledningar

Alla lärarhandledningar är samlade i vår Skolportal. Där kan du hitta handledningar, affischer, utmaningar och faktablad.

Lärarhandledningar i Skolportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så kan du arbeta med avfallstrappan

Eleverna får i den här utmaningen kunskap om EU-direktivet avfallstrappan och dess olika steg, samt deltar i en klassutmaning där klassen har möjlighet att vinna en tågresa fram och tillbaka ner till Hyllie, Malmö. Där ett besök på Kretseum står på schemat samt lunch till klassen och pedagogerna.

I utmaningen arbetar ni klassvis. Glöm inte att anmälan ert deltagande.

Anmäl dig till tävlingen avfallstrappan

För att delta i utmaningen måste klassen genomföra minst en övning per trappsteg. Det vill säga en övning för Minimera, en övning för Återanvända osv. Totalt minst fem övningar.

Sedan ska eleverna tillsammans skapa en egen avfallstrappa som ställs ut på Hässleholms stadsbibliotek under vecka 49.

Del 1 - avfallstrappan

Arbeta med affischen avfallstrappan. Avfallstrappan eller "avfallshierarkin" är en hierarki för i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål. Principen är också införd i svensk lagstiftning, där förebyggande av avfall (det högst prioriterade steget) beskrivs i miljöbalkens hänsynsregler. De övriga stegen beskrivs i miljöbalkens kapitel som handlar om avfall.

Även i Hässleholms kommuns renhållningsföreskrifter står där att vi ska arbeta i enlighet med miljöbalken. Ta tillfället att diskutera med eleverna om EU-direktiv och miljöbalken, vad innebär det och vad är våra skyldigheter gentemot dessa? Arbeta sedan vidare med faktablad för de olika stegen och koppla på övningar till varje steg.

Del 2 - skapa avfallstrappan

Nu är det dags att skapa en fysisk avfallstrappa.

  • Använd er av återbrukat material, som tidningar eller wellpapp.
  • Låt fantasin flöda men tänk på att trappan ska transporteras till Hässleholms Stadsbibliotek och får därför inte vara större än:
    • bredd 100 cm
    • djup 40 cm
    • höjd 100 cm.

Konstverken ställs ut på Hässleholms Stadsbibliotek. Ta tillfället i akt och gå ner och titta på ert och andras bidrag i tävlingen.

Vecka 50 utser en oberoende jury vinnaren och samma vecka lämnas alla avfallstrapporna tillbaka. Då kan ni ha en egen utställning för er skola.

Senast ändrad: