DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Så arbetar vi på Hässleholms Kretsloppscenter

Vi hanterar och behandlar vi avfall på ett miljöriktigt och effektivt sätt. På Kretsloppscenter kan vi ta emot de flesta sorters avfall, bland annat förorenade jordar från väg och saneringsprojekt, slam från dagvattenbrunnar, rivningsavfall och brännbart verksamhetsavfall. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vi har kunskapen och tekniken att hjälpa din verksamhet

Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) i Vankiva är en anläggning med lång historia. Vi som jobbar här har bred kunskap. På anläggningen hanterar vi varje år omkring 250 000 ton avfall, ett flöde som kräver stor erfarenhet och rätt teknik. Vi erbjuder mottagning av de flesta sorters avfall, bland annat förorenade jordar från väg och saneringsprojekt, slam från dagvattenbrunnar och industriverksamheter, rivningsavfall, brännbart verksamhetsavfall och trä- och trädgårdsavfall.

Vi är med dig hela vägen

Du kan känna dig trygg med att vår personal finns till hands hela vägen. Det är medarbetarna på vågkontoret som svarar dig i telefon och mejl. De är också de som tar emot alla leveranser och kontrollerar dokumentationen. Våra egna miljösamordnare säkerställer att avfallet och hanteringen följer de föreskrifter som finns. Ute på anläggningen möts du av våra egna maskinförare som säkerställer en trygg lossning.

Hållbarhet i fokus

Vi prioriterar miljön och utforskar alltid nya sätt att bli mer hållbara. Vårt fokus ligger på att hantera avfall på ett miljövänligt och effektivt sätt. Vi har dedikerade miljösamordnare som bland annat arbetar med lakvatten och avfallsklassificering. På Kretsloppscenter använder vi metoder för att minska vår negativa påverkan på miljön, inklusive utvinning av metangas från deponier och rening av lakvatten från vår anläggning.

Utvinning av metangas från deponier bidrar till minskad växthuseffekt, energiåtervinning och minskar brandrisken, vilket gör det till en miljövänlig och hållbar arbetsmetod.

En effektiv användning av resurser

Vi på Hässleholms Kretsloppscenter gör vårt bästa för att använda allt avfall på ett smart sätt. Trä och trädgårdsavfall blir till biobränsle, asfalt processas så att det kan återanvänds som bärlager, och jordmassor sorteras och siktas. Allt för att minska mängden material som deponeras.

Ett centrum för innovation

Hässleholms Kretsloppscenter har också blivit ett centrum för innovation och utveckling av avancerade reningstekniker, ofta i samarbete med forskare och experter. Ett område där vi är särskilt långt framme är inom rening av oljeblandat/förorenat vatten. Processen består av flera steg av mekanisk och kemisk bearbetning där vatten och olja skiljs åt. Vattnet renas i områdets eget reningsverk, medan oljan återanvänds som smörjolja till fordon och maskiner.

Vår ambition är att fortsätta utveckla Kretsloppscenter i framtiden. Vi vill vara en positiv kraft för miljön, skapa arbetstillfällen till kommunen och fortsätta Hässleholms tradition av att vara en föregångare inom området.

Vi har tillstånd att hantera följande avfall

Vår tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen. Vi har tillstånd att hantera följande avfall:

  • Deponering av icke farligt avfall (IFA) samt farligt avfall (FA).
  • Lagring och behandling av IFA, FA, inert- och organiskt avfall.
  • Behandling av flytande icke farligt avfall.
  • Behandling av flytande farligt avfall.

Detta gäller på Kretsloppscenter

  • Varselkläder ska alltid ska användas på anläggningen.
  • För att kunna lämna farligt avfall måste det finnas ett transportdokument.
  • Avfall till deponi ska vara karakteriserat innan ankomst.
  • Om det saknas korrekt dokumentation får du inte lossa avfallet. Då väntar vi tills du har tagit fram det.
  • På Hässleholms Kretsloppscenter är du välkommen med fordon över 3,5 ton.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Har du avfall som inte finns beskrivet eller som kräver särskild hantering är du varmt välkommen att kontakta oss!

E-post: hkc@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 66 00

Senast ändrad: