DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Karakterisering och transportdokument

Här hittar du de blanketter som vi använder på Hässleholms Kretsloppscenter. Du kan kontrollera vad som gäller för ditt avfall, till exempel om det krävs förbokning eller avisering eller särskild dokumentation, på respektive sida.

För att få lämna avfall till deponi måste leveransen karakteriseras, det vill säga att avfallet ska beskrivas. Det regleras i NFS 2004:10. Det är du som kund som ska se till att uppgifterna på blanketten stämmer. Du som avfallslämnare är också ansvarig för att leveransens dokumentation följer aktuell lagstiftning.

När vi har godkänt mottagning av avfallet kommer du få ett mejl av säljavdelningen med en bekräftelse.

Provtagning av farligt avfall

Farligt avfall som ska deponeras måste provtas (laktestas). Detta analysresultat ska finnas med som en bilaga till karakteriseringen. Det ska också finnas en totalhaltsanalys, ANC och TOC.

Om det saknas dokumentation får du inte lossa avfallet innan dokumentationen har kompletterats.

Det finns mer information om mottagningskriterier i Naturvårdsverkets handbok 2007:1.

Handbok 2007:1 på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transportdokument för farligt avfall

För att få lämna farligt avfall (FA) hos oss måste du lämna in ett transportdokument vid leverans. Varje leverans av farligt avfall ska ha ett eget transportdokument, komplett med den information som finns reglerad i Avfallsförordningen. Lämna dokumentet till personalen vid invägning. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska det skrivas under med en elektronisk underskrift.

Transportdokument farligt avfall Pdf, 580.3 kB, öppnas i nytt fönster.

E-post: hkc@hassleholm.se

Du kan använda vår mall eller ett eget dokument. Använder du egna dokument, kontrollera att all information vi efterfrågar är med:

  • avfallstyp
  • avfallets vikt i kilogram
  • datum för transporten
  • från vilken ursprunglig plats och till vilken slutlig plats avfallet transporteras
  • transportör
  • lämnare och slutlig mottagare, om sådana finns.

Om det saknas dokumentation får du inte lossa avfallet innan dokumentationen har kompletterats.

Regler om transportdokument finns i Avfallsförordningen och i NFS 2022:2, Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall.

Avfallsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna villkor för Kretsloppscenter

Leverans av avfall ska ske under ordinarie öppettider om inte annat avtalats.

Det är kundens ansvar att ha kännedom om avfallets art, sammansättning och ursprung så att klassning av avfallet kan ske på ett korrekt och miljöriktigt sätt. Kunden är skyldig att säkerställa att avfallets innehåll överensstämmer med bolagets mottagningskrav.

Vi (HMAB) har efter mottagningskontroll rätt att klassa om inlevererat avfall. Vi har rätt att neka mottagning av avfall som inte omfattas av företagets miljötillstånd eller som av annan orsak inte kan tas emot.

Lämna avfall på Kretsloppscenter

Leverantör och transport ska noga följa trafikanvisningar och instruktioner från anläggningens personal. Det är viktigt att följa skyltar om trafikriktning och hastighet när du kör på vår anläggning. Alla personer som rör sig inom området ska ha varselkläder. Krav på varselklädsel och övrig skyddsutrustning framgår av skyltning och våra ordnings- och skyddsföreskrifter.

Så fungerar det på Kretsloppscenter

Ordnings- och skyddsföreskrifter Hässleholm Miljö AB

Allmänna villkor Kretsloppscenter Pdf, 113.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: