DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!
En granskog där solljuset strilar ner mellan träden.

Vårt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet är inget vi gör vid sidan av. Det är anledningen till att vi finns. Vårt mål är att bidra med positiva effekter på klimatet, med hållbar fjärrvärme, återvinning, rening och effektiv vattenhantering. Men vi arbetar också med att minska vår egen miljöbelastning och att vara finansiellt hållbar. Vi vill vara en bra arbetsgivare och bidra till vårt lokalsamhälle.

Våra hållbarhetsmål

FN:s hållbarhetsutvecklingsmål (SDG) är ett ramverk för att arbeta med globala utvecklingsfrågor, som fattigdom, jämställdhet och klimatförändringar. Vi har valt att fokusera på fem av målen, där vi kan göra skillnad med vår verksamhet. Utifrån de globala målen har vi formulerat tio hållbarhetsmål för vår verksamhet - en ledstjärna för alla våra processer och beslut.

Mål 6: rent vatten och sanitet för alla

1. Vi effektiviserar vattenanvändning.

2. Vi förbättrar vattenkvalitet.

FN:s hållbarhetsmål nummer 6: Rent vatten och sanitet för alla.

Mål 7: hållbar Energi för alla

3. Vi energieffektiviserar.

4. Vi ökar produktionen av förnyelsebar energi.

FN:s hållbarhetsmål nr 7: Hållbar energi för alla.

Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

5. Vi uppnår högre ekonomisk produktivitet samtidigt som vi minskar resursåtgången och miljöpåverkan.

6. Det finns mångfald på våra arbetsplatser.

7. Vi har anständiga arbetsvillkor för alla oavsett kön, sexuell läggning, ursprung, ålder och funktionsvariation.

FN:s mål nr 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 12: hållbar konsumtion och produktion

8. Vi är resurseffektiva, minskar avfallet, speciellt matsvinn och ökar återanvändning och återvinning av material.

9. Vi avgiftar kretsloppet.

FN:s mål 12: Hållbar konsumption och produktion.

Mål 13: bekämpa klimatförändringarna

10. Vi har positiv inverkan på klimatet

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Hållbarhetsinitiativ och projekt

Rökgaskondenseringsanläggningen

Senast ändrad: