DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Vår organisation och styrelse

Hässleholm Miljö AB ägs av Hässleholms kommun. Vi har en egen organisation, men vår styrelse består av ledamöter som är utsedda av Hässleholms kommunfullmäktige. Vi ska erbjuda kommuninvånare och kunder moderna och kostnadseffektiva lösningar inom vatten och avlopp, energi och renhållning.

Vår organisation

Mats Didriksson är VD på Hässleholm Miljö AB och han leder vår organisation tillsammans med bolagets ledningsgrupp. I ledningsgruppen ingår affärsområdeschefer, avdelningschefer och bolagets verksamhetsutvecklare.

Mats Didriksson, VD

Mats Didriksson, VD

Mörkhårig kvinna som ler in mot kameran.

Matilda Ekström, vice VD samt chef för avdelning HR och verksamhetsutveckling

Andreas Lagerblad, chef för affärsområde fjärrvärme

Andreas Lagerblad, chef för affärsområde fjärrvärme

Cornelia Ljungerud, chef för affärsområde vatten och avlopp

Cornelia Ljungerud, chef för affärsområde vatten och avlopp

Daniel Näslund, chef för affärsområde Hässleholms Kretsloppscenter

Daniel Näslund, chef för affärsområde Hässleholms Kretsloppscenter

Illustration av en person.

Vakant, chef affärsområde renhållning

Birgitta står utomhus framför ett träd, hon ler mot kameran.

Birgitta Bergman, chef för avdelning ekonomi

Emma-Karin Trygg Vincic, chef för avdelning marknad

Emma-Karin Trygg Vincic, chef för avdelning marknad

Maria Kalén, verksamhetsutvecklare

Maria Kalén, verksamhetsutvecklare

Styrelse

Styrelsens ledamöter är utsedda av Hässleholms kommunfullmäktige.

  • Andreas Dahlberg, ordförande
  • Christer Caesar, vice ordförande
  • Mats Andersson, ledamot
  • Axel Heinonen, ledamot
  • Irene Nilsson, ledamot
  • Thom Nilsson, ledamot
  • Arne Persson, ledamot

Våra affärsområden

Vår verksamhet är indelad i fyra starka affärsområden, med gemensamma funktioner och processer. Det ger oss fokus på våra olika affärer. Och underlättar samtidigt effektivitet och samarbete över gränserna.

Våra affärsområden

Senast ändrad: