DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Våra fjärrvärmeanläggningar

Sedan 1972 har vi producerat fjärrvärme till villor, flerfamiljshus och företag i Hässleholms kommun. Idag är fjärrvärmeproduktionen helt baserad på förnybara och återvunna bränslen. Hållbarhetsfokus och omsorg om miljön genomsyrar hela verksamheten.

Fjärrvärmenät i Hässleholm och Tyringe

Vi producerar fjärrvärme vid anläggningar i Hässleholm och Tyringe. Därifrån distribueras varmt vatten i fjärrvärmenäten i Hässleholms och Tyringes tätorter.

Här finns vår fjärrvärme

I Hässleholm produceras fjärrvärmen på Beleverket med hjälp av brännbart avfall och flis. I Tyringe kommer den största delen av värmen från flis. Vi väljer våra leverantörer med omsorg och väljer alltid lokalproducerat i första hand.

Idag använder vi mindre än en procent olja i vår fjärrvärmeproduktion och då bara HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja), som är helt förnyelsebar. Olja används bara när vi startar upp pannorna och som reservbränsle under vintern när värmeförbrukningen är väldigt hög.

Hållbarhetsbesked för våra bränslen

Så fungerar fjärrvärme

  • I fjärrvärmeverket eldas bränsle av brännbart avfall och flis. Vattnet värms upp till cirka 90 grader.
  • Från värmeverket transporteras vattnet med ett högt tryck ut i vårt nät av välisolerade rör. Vattnet skickas till de fastigheter som är anslutna till vårt nät.
  • I fastigheten finns en fjärrvärmecentral. Den använder det varma fjärrvärmevattnet till att värma upp elementen och vattnet i kranen. Det avkylda vattnet leds tillbaka till värmeverket där det värms upp igen.

Hässleholms största termos säkrar värmen

Beleverkets ackumulatortank fungerar som en stor termos. Den ger oss möjlighet att lagra värme när efterfrågan är lägre och använda när efterfrågan är större.

Tanken är 60 meter hög, 20 meter i diameter och har en volym på 15 000 kubikmeter vatten.

Det finns ljusstavar placerade högst upp på ackumulatortanken. Det gör att tanken kan lysa i olika färger för att uppmärksamma olika händelser. Exempelvis lyser tanken röd under jul, regnbågsfärger under Pride-veckan, grön under Världsmiljödagen och blå under Mustaschkampen.

 Ackumulatorn lyser i regnbågens färger för att uppmärksamma Pride-veckan.

Ackumulatorn lyser i regnbågens färger för att uppmärksamma Pride-veckan. Fotograf: Thomas Johnsson.

Rening av rökgaser ger ännu renare luft i Hässleholm

Beleverket i Hässleholm har en avancerad anläggning för kondensering och rening av rökgaser installerad. Den ger effektivare fjärrvärme, minskad användning av dricksvatten och ännu renare luft i Hässleholm. Och inte så lite renare heller, den resulterar i över 90 % mindre utsläpp till luften.

De heta rökgaserna från förbränningen kyls ner och kondenseras till vatten som renas i flera steg. I reningen hanteras skadliga ämnen som svaveldioxid och väteklorid. Överskottsvärmen går in i fjärrvärmesystemet och minskar behovet av bränsle med upp till 20 procent. Det renade vattnet kan användas i processerna på värmeverket, det gör att vi inte behöver använda dricksvatten.

 

Fjärrvärmen är en möjliggörare av samhällets omställning för att klara klimatmålen, genom avlasta elsystemet, utnyttja hållbara energikällor och bidra med elproduktion.

Andreas Lagerblad.

Andreas Lagerblad, chef för Affärsområde Fjärrvärme

Fjärrvärme är en nyckel till att nå klimatmålen

Fjärrvärmen har en viktig roll att spela i samhällets energiomställning. Inför framtiden är en satsning på utökad kraftvärmeproduktion ett fokusområde för oss.

I slutet av 2023 tecknade vi avtal med E.ON om att gå in som partner i det lokala elnätets flexibilitetsmarknad. Det innebär att vi ska ställa om energiproduktionen i fjärrvärmeverket i Hässleholm. På så sätt kan vi producera maximal mängd el när det behövs som allra mest i Hässleholm och i samhället.

Så arbetar vi med hållbarhet

Hässleholm Miljö stärker elmarknaden i Hässleholm, nyhet från december 2023

Senast ändrad: