DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!
Grävmaskiner arbetar på Hässleholms Kretsloppscenter.

Fakta om Hässleholms Kretsloppscenter

Verksamheten i Vankiva har varit igång sedan 1979. År 2005 gjordes en satsning att gå från förvaring och återvinning till att ta steget längre och Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) bildades. Vår ambition är att fortsätta utveckla Kretsloppscenter i framtiden.

Vi tar emot industriellt avfall från hela södra Sverige

Idag hanterar vi över 250 000 ton avfall per år. Dels som mellanstation för avfall från hushåll och företag i kommunen. Det är brännbart avfall som ska bli till fjärrvärme i Beleverket och matavfall som behandlas och skickas vidare till en biogasanläggning. Vi tar också emot bland annat förorenad jord, slam, oljeförorenat vatten och rivningsavfall från kunder i hela södra Sverige. Vårt uppdrag är att rena från gifter, återanvända det som går och förvara resten på ett säkert sätt.

En ansvarsfull och långsiktig hantering

Cirkularitet, med återvinning av avfall och energiproduktion från gas- och solenergi är en viktig del av vår verksamhet. Deponi av kraftigt förorenat avfall är en stor del av vårt erbjudande till marknaden. I en bransch där det finns en oro kring oseriösa aktörer, står vi som garant för ett ansvarsfullt och långsiktigt hanterande av miljöfaror.

Vår ambition är att fortsätta utveckla Hässleholms Kretsloppscenter i framtiden. För att vara en positiv kraft för miljön och skapa arbetstillfällen till kommunen. Att hantera avfall på ett sätt som är bra för både människor, djur och natur är allas ansvar. Daniel Näslund, chef för Affärsområde Hässleholms Kretsloppscenter

Senast ändrad: