DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Hållbar utveckling

Hässleholm Miljö stärker elmarknaden i Hässleholm

Hässleholm Miljö går in som en partner till E.ON i det lokala elnätets effektreserv. Det innebär att Hässleholm Miljö vid behov kan ställa om sin energiproduktion i fjärrvärmeverket i Hässleholm för att producera maximal mängd el när det behövs som allra mest.

Flygfoto över fjärrvärmeverket i Hässleholm med ackumulatortanken i förgrunden.

- För oss är det en självklarhet att man kan leva ett hållbart liv i Hässleholms kommun, därför känns det väldigt bra att vi kan stärka och balansera tillgången på el här på hemmaplan, säger Andreas Lagerblad, affärsområdeschef fjärrvärme på Hässleholm Miljö.

Nya lösningar växer fram

Efterfrågan på el ökar och efter föregående vinter är det ingen hemlighet att elen i södra Sverige kan bli en bristvara när många vill använda den på en och samma gång. Då kan det uppstå tillfällig brist på eleffekt. Men att bygga ut elnät och elproduktion är långa processer och därför jobbar energibolag och myndigheter i landet samtidigt med hur tillgången på el kan stärkas här och nu. Nya marknader och lösningar växer fram: ett sådant exempel är flexibilitetsmarknaden där nu Hässleholm Miljö och E.ON skrivit ett avtal som innebär att Hässleholm Miljö kan gå in och förstärka tillgången på el i det lokala elnätet.

- Redan idag har vi en kraftvärmeanläggning som avlastar elnätet och producerar el och värme till hässleholmarna året om. Genom samarbetet med E.ON utvecklar vi nu vår förmåga att optimera och vara flexibla i vår leverans utifrån de lokala förutsättningarna i elnätet, så att maximal mängd el kommer hela lokalsamhället till nytta, när det behövs som mest, säger Andreas Lagerblad.

Fjärrvärme och el samverkar i energisystemet

Elektrifieringen av samhället och rörelsen bort från fossila bränslen går fort. Transporter och industrier ställer om, och genom flexibilitet kan omställningstakten öka. El är en fantastisk produkt men den måste konsumeras i samma stund som den produceras. Värme är betydligt enklare att lagra och genom fjärrvärmenätet portionera ut i den takt som värmen behövs. På så vis kompletterar elen och fjärrvärmen varandra och skapar ett sammanhållet energisystem.

Fjärrvärmen avlastar elnätet redan idag och framöver finns möjlighet att tillföra ännu mer elproduktion från kraftvärme som kan komplettera ökad elproduktion från sol- och vindkraft.

- Tack vare långsiktiga investeringar, inte minst i ackumulatortanken, kan vi producera mer el utan att det påverkar leveransen av värme till fjärrvärmekunderna. Istället kan vi få en extra intäkt från elproduktionen som kommer både våra kunder och kommunen till nytta, säger Andreas Lagerblad.

Våra fjärrvärmeanläggningar

Se alla nyheter i vårt nyhetsarkiv

Senast ändrad: