DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Hållbarhetsbesked för våra bränslen

Här kan du se vilka bränslen som vi köper in och vilka länder de kommer ifrån. Det ger dig en bild av fjärrvärmens miljöpåverkan. Det gör också att vi uppfyller kraven i Lagen om hållbarhetskriterier.

Biobränslen som används för fjärrvärmeproduktion

  • Skogsbiomassa: Från Sverige och hållbarhetsbesked för import av stock.
  • Rena obehandlade trädbränslerester: Justeravkap och andra rena trärester, hållbarhetsbesked finns.
  • Flytande biobränsle: Hässleholm (HV) och Tyringe (RME). Hållbarhetsbesked finns för båda bränslena. Ursprung enligt bränsledeklaration.
  • Fast kommunalt avfall: Hushållsavfall från upphandlade kommuner, hållbarhetsbesked finns.
  • Brännbart verksamhetsavfall: Verksamhetsavfall från upphandlade kommuner, hållbarhetsbesked finns.

Vad är ett hållbarhetsbesked?

Hållbarhetsförordningen kräver att alla företag som producerar el, värme/kyla eller använder bränslen i en anläggning med installerad effekt om minst 20 MW där fasta biobränslen ingår, behöver ha hållbarhetsbesked för sitt bränsle.

Vi har hållbarhetsbesked enligt Hållbarhetsförordningen för de biobränslen som förbränns vid produktion av fjärrvärme. Hållbarhetsbesked är ett bevis på att de bränslen som vi hanterar är hållbara.

Det finns mer information om hållbarhetsbesked på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: