DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Installera fettavskiljare

Alla restauranger, storkök och liknande verksamheter måste ha en fettavskiljare installerad. En fettavskiljare samlar upp det fett som rinner ut i avloppet i en särskild behållare.

Dimensionering

Fettavskiljaren måste vara rätt storlek enligt standarden SS-EN 1825-2. Använd det högsta värdet från både verksamhetskalkylen och sannolikhetskalkylen för att dimensionera den.

Placering

Fettavskiljaren måste placeras i ett separat utrymme för att hålla den åtskild från platser där mat hanteras och förvaras. Utrymmet eller lokalen måste ha bra ventilation och det ska finnas vatten och golvbrunn där.

Se till att det är enkelt för tömningsbilen att nå fram och tömma. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en bra placering. Slamsugning ska kunna göras genom inspektionslocket på fettavskiljaren.

Checklista vid installation

Följ standarderna SS-EN 1825-2 och SS-EN 1825-1. Se till att kunden har fått ett startbesked från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

  • Fettavskiljaren, inklusive slamdelen, måste vara godkänd enligt standarden.
  • Det är inte tillåtet att använda fasta tömningsrör.
  • Nedgrävda fettavskiljare måste ha fallskydd på brunnarna för att förhindra olyckor.
  • Avskiljaren måste ha en ventil för att släppa ut luft. Utrymmet där avskiljaren placeras måste ha tillräcklig ventilation för att undvika dålig lukt.
  • Avskiljaren får inte placeras i områden där man hanterar eller förvarar mat.
  • Köksvaskar, diskmaskiner och golvbrunnar måste kopplas till fettavskiljaren. Du får inte ansluta avlopp från toaletter och hygienutrymmen till fettavskiljaren.
  • Sugslangen och annan utrustning, som krävs vid tömning får inte dras genom lokaler där man hanterar livsmedel.
  • Gör ett flödestest för att säkerställa att fettavskiljaren fungerar korrekt.

Kontakta oss på Kundservice

E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 82 00

Måndag till fredag klockan 9-15 (lunchstängt 12-13).

Senast ändrad: