DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Fettavskiljare för restauranger och verksamheter

Du som har en restaurang eller livsmedelsverksamhet ska ha en fettavskiljare. Avloppsvattnet från din verksamhet innehåller mycket fett som kan göra att det blir stopp i avloppsledningarna.

Därför ska du ha en fettavskiljare

Avloppsvattnet från restauranger och livsmedelsindustrin innehåller mycket fett. Fettet kan ställa till med stopp och andra problem om det kommer rakt ut i avloppet, eftersom våra ledningar är gjorda för avloppsvatten från hushåll. Därför ska du alltid ha en fettavskiljare om du driver till exempel:

 • café
 • catering
 • charkuteri
 • fiskindustri
 • gatukök
 • konditori
 • livsmedelsbutik med manuell betjäning,
 • mottagningskök
 • pizzeria
 • restaurang
 • rökeri
 • slakteri
 • storkök eller annan restaurang- eller livsmedelsindustri.

Så mycket kostar det

Avgifter för att tömma fettavskiljare

Fettavskiljare

Avgift

Ordinarie tömning, avgift per tömning

1131

Budad tömning

1939

Behandlingsavgift, avgift per kbm

516

 

Så funkar det

När avloppsvattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i första facket. Fettet flyter upp och samlas vid ytan i nästa fack, eftersom fett är lättare än vatten. För att fettavskiljaren ska fungera måste den tömmas och rengöras regelbundet. Den behöver fyllas med vatten igen efter tömning. En fettavskiljare som inte fungerar släpper igenom stora mängder fett.

Du och fastighetsägaren har ansvaret

Både du som är företagare och du som är fastighetsägare ansvarar för att fettavskiljaren fungerar som den ska.

Om du är fastighetsägare ska du se till att avskiljaren har rätt dimensioner och är godkänd för den verksamhet som finns i din fastighet. Du ansvarar också för dina eventuella hyresgästers utsläpp till vatten- och avloppsledningarna.

Gör det här innan du installerar en fettavskiljare

 • Ta kontakt med en VVS-firma eller byggfirma som installerar fettavskiljare. De kan hjälpa till att ta fram rätt dimension och lämplig modell. Fettavskiljaren ska vara testad för sitt flöde, vara godkänd för att skilja av fett och att det går att ta prov i avloppsbrunnen efter fettavskiljaren. Allt i enlighet med standarden SS-EN 1825-2.
 • Ta kontakt med oss på 0451-26 82 00 så tidigt som möjligt. Vi hjälper dig med var du ska placera din fettavskiljare så att vi lätt kan komma åt och tömma den.
 • Lämna in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Du behöver ha fått ett startbesked innan du får installera. Ta gärna kontakt med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen på 0451- 26 70 00. Du anmäler fettavskiljaren via Hässleholms kommuns e-tjänst på sidan om att starta och driva livsmedelsverksamhet.

  Anmäl att installera en fettavskiljare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi tömmer din fettavskiljare en gång i månaden

Det är vi som tömmer din fettavskiljare. Hör av dig till oss för att teckna ett abonnemang.

Enligt kommunens renhållningsföreskrifter och enligt svensk standard SS EN-1825-2 ska fettavskiljare tömmas en gång i månaden.

Du kan även söka dispens för färre tömningar. Kontakta i så fall oss så prövar vi om det är möjligt.

Så gör du med frityrolja

Du samlar upp fettat från frityroljan i en tunna för fett. Fettavskiljaren klarar inte av större mängder fett. Därför får du inte tömma frityrolja eller liknande fett i den.

Det finns företag som tar hand om och återvinner fett. Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss på Kundservice

E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 82 00

Måndag till fredag klockan 9-15 (lunchstängt 12-13).

Senast ändrad: