DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Anslut till kommunalt vatten och avlopp

Du får dricksvatten i kranen och vi tar hand om ditt avloppsvatten när ditt hus är kopplat till vårt vatten- och avloppsnät (VA). Det här gäller både privatperson och företagare. Vi har kommunala ledningar för VA i de större orterna i vår kommun.

Så ansöker du om att ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Din fastighet behöver ligga inom vårt verksamhetsområde för att vi ska kunna ta reda om du kan ansluta till kommunalt VA. Du ansöker genom att fylla i blanketten och skickar den till oss. Vi tar då reda på om din fastighet kan ansluta.

Din ansökan är inte bindande, utan ger dig svar på vilka tekniska och juridiska förutsättningar det finns för att koppla in din fastighet. Du får också veta vad det kostar för dig.

Ansökan om anslutning till allmän VA-anläggning Pdf, 133.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Här finns kommunalt vatten och avlopp i vår kommun

På kartan kan du se om din fastighet finns inom vårt verksamhetsområde.

Översiktskarta över hela Hässleholms kommun Länk till annan webbplats.

Nästa steg - Beställ anslutning

Om du får besked från oss att du kan ansluta din fastighet är nästa steg för dig att beställa en anslutning. Fyll i blanketten och skicka den till oss.

Beställning av anslutning till allmän VA-anläggning Pdf, 133.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Storleken på ditt hus och antal ledningar avgör vad det kostar

Du betalar en engångsavgift till oss när vi har anslutit din fastighet. Det gör vi genom en så kallad förbindelsepunkt, där våra ledningar möter din fastighets ledningar. Hur mycket du ska betala beror på storleken på din fastighet och eventuella byggnader, samt hur många ledningar vi behöver dra fram till din fastighet.

När du har kommunalt vatten och avlopp betalar du sedan enligt vår VA-taxa.

Priser för vatten och avlopp

Du ansvarar för ledningarna på din fastighet

Vi har hand om ledningarna som går fram till förbindelsepunkten där din fastighets ledningar börjar. Inne på din tomt är det alltså du som ansvarar för vatten- och avloppsledningarna som tillhör fastigheten.

Det här får du av oss

Du får rent dricksvatten i din kran. Vattnet du får kommer från djupa brunnar i vår kommun där vi renar och testar vattnet, innan det hamnar i ditt hem.

När du har använt dricksvattnet blir det oftast spillvatten som går ut i avloppet. Där finns det ledningar som transporterar det till ett reningsverk där vi renar vattnet till en nivå som inte skadar vår natur och våra vattendrag. Vi har också dagvattenledningar som leder bort regnvatten.

Senast ändrad: