DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Så förebygger du översvämning

Du som fastighetsägare ansvarar för att minska risken för översvämning i din fastighet, och för att minska risken för skador. Du kan göra en hel del för att förbereda dig. Det finns också saker som du kan göra om det ändå skulle bli en översvämning.

Så förebygger du

 • Se först och främst över ledningarna på din fastighet. Ledningarna ska vara separerade så att dagvattnet leds i dagvattenledningen och avloppsvattnet i avloppsledningen.
 • Ta bort eller flytta upp värdefulla och känsliga föremål som står på golvet i källaren.
 • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
 • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
 • Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler. Du förbereder genom att att ha filtar och något tungt, till exempel en sandsäck, att ställa ovanpå för att hindra vatten från att komma in.

Om du bor du inom ett område med stor risk för översvämning bör du köpa en egen dränkbar pump för att kunna tömma din källare på vatten. Hässleholms kommun har tagit fram en karta:

Karta som visar områden med ökad risk för översvämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör så här om det blir översvämning i din källare

 • Bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande. Se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt. Bygg vallar av till exempel handdukar.
 • Om översvämningen kommer från avloppet kan det finnas mycket smuts och bakterier i det. Var därför mycket noggrann med hygienen när du är i källaren.
 • Kontakta räddningstjänsten i Hässleholm om du behöver akut hjälp med att pumpa ur vattnet från källaren.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag om du får skador på din fastighet eller ägodelar. Kom ihåg att Filma och ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Hör av dig till oss eftersom vi behöver se hur det ser ut med de kommunala vatten- och avloppsledningarna i ditt område.

Räddningstjänsten prioriterar samhällsviktiga funktioner

Vid skyfall prioriterar räddningstjänsten alltid de funktioner som behövs för att hålla igång vårt samhälle. Därför är det viktigt att du som fastighetsägare är medveten om ditt ansvar och att du förebygger risken för en översvämning.

Det här gör vi för att förebygga

Vid regn och skyfall ökar belastningen på våra ledningssystem. Den stora ökade mängden vatten på kort tid gör att vattnet inte hinner undan tillräckligt snabbt. En orsak till överbelastningen är att man förr i tiden la ledningar som tog emot både avloppsvatten och regnvatten i en och samma ledning. De här ledningarna är inte dimensionerade för de stora mängder vatten som blir vid ett skyfall.

Det här vet vi om, och vi jobbar för fullt med att byta ut gamla ledningar runt om i vår kommun. De nya ledningarna är gjorda för att kunna hantera större mängder vatten på en gång.

Projekt inom vatten och avlopp

Senast ändrad: