DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

För dig som har en LTA-anläggning

LTA står för ”lätt trycksatt avlopp” och innebär att din fastighet har en pumpstation som trycker ditt avloppsvatten genom ledningen på vägen mot reningsverket.

Då behöver du en LTA-anläggning

Du kan behöva en LTA-anläggning om du bor i kuperad terräng, i ett område med högt grundvatten eller långt från en anslutningspunkt till avloppsnätet. Det här gäller både för privatpersoner och företagare.

Du ansvarar för att sköta anläggningen

Vi äger LTA-anläggningen, underhåller den och förnyar den om det behövs. Det här gäller för dig som ansluter din fastighet till det allmänna tryckavloppssystemet.

Däremot betalar du som fastighetsägare för anläggningen om det bara är en eller ett fåtal fastigheter som behöver en LTA-anläggning, om vi inte har kommit överens om något annat.

Du ansvarar för:

  • pumpkärl, el och ledningar till och från LTA-anläggning innanför din fastighetsgräns.
  • att skydda ledningar och pumpenheten från att frysa.
  • att använda anläggningen på rätt sätt, det vill säga att du bara spolar ner det som kommer från kroppen och toalettpapper i avloppet. Spola inte ner matfett i köksvasken. Det kan orsaka fettproppar när det stelnar.

Tänk på att du får betala om anläggningen har frusit, eller om pumpen har gått sönder för att du har spolat ner annat än kiss, bajs och toalettpapper i avloppet.

Prata med oss om var du ska placera din anläggning

Du ska ha din LTA-anläggning inne på tomten. Prata med oss om var du ska placera den, eftersom det är viktigt att vi kan nå anläggningen lätt om vi behöver göra ett underhåll på den.

Senast ändrad: