DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Stopp, läckor och andra fel

Vi hjälper dig när det blir stopp i avloppet eller en vattenläcka på våra ledningar. Om stoppet eller läckan är i ditt hus är det du som behöver åtgärda felet.

Så gör du om det är stopp i avloppet i ditt hus

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ordna om det blir stopp i avloppsledningen på din fastighet. Ledningarna på din tomt tillhör ditt hus. Vi ansvarar för ledningarna i gatan och utanför din tomt, fram till den så kallade förbindelsepunkten. Det innebär ledningarna fram till där dina ledningar är ihopkopplade med våra ledningar.

Kontrollera brunnen för spillvatten

Du behöver kontrollera din brunn för att få veta om stoppet är i dina ledningar. Om du har en spillvattenbrunn cirka en halv meter innanför eller utanför din fastighetsgräns kan du öppna brunnen. Om brunnen är full betyder det att stoppet är på vårt ledningsnät, alltså utanför din tomt. Om brunnen däremot inte är full betyder det att stoppet är i dina ledningar. Då behöver du inte kontakta oss, utan ringer till en firma som gör avloppsspolningar.

Så gör du om du får en vattenläcka i ditt hus

Om det blir en vattenläcka i ditt hus är det du som är fastighetsägare som ansvarar för att laga läckan. Stäng av vattnet på huvudkranen och ring till en VVS-firma, så hjälper de dig vidare.

Vattenläcka på våra kommunala ledningar

Om du ser en vattenläcka utomhus på någon av våra kommunala ledningar ringer du direkt till oss på 0451-26 82 00 dagtid, eller 0451-803 00 på kvällar och helger. Du kan till exempel se en vattenläcka genom ett slukhål i gatan. Du kan också upptäcka en vattenläcka genom att vatten kommer upp ur asfalten, eller att det är ovanligt grönt gräs på en liten yta när det är torka på sommaren.

Vi börjar direkt ett detektivarbete för att ta reda på var läckan har uppstått, och hur stor den är. Det tar olika lång tid att laga en läcka, beroende på hur stor skada det har blivit på vattenledningen. Vi sätter ut tillfälliga vattentankar så fort vi kan till dig som är kund hos oss, om vi märker att arbetet med att laga läckan drar ut på tiden.

Få sms vid avbrott och driftstörningar

Du som är privatperson eller företagare får sms från oss när det är avbrott eller driftstörningar. Det är gratis att få sms av oss.

Ja, jag vill få utskick om avbrott och driftstörningar

Om vattnet är grönt eller missfärgat

Är vattnet i din kran grönt? Har du fjärrvärme? Då är det antagligen hål på din fjärrvärmeväxlare. Vattnet i värmeväxlaren är just grönt för att det ska synas tydligt om det är något som är trasigt. Du ska inte dricka vattnet eftersom det inte håller kvaliteten för dricksvatten.

Hör direkt av dig till din fjärrvärmeleverantör. Om du har fjärrvärme från oss ringer du till 0451-26 82 00.

Så gör du om vattnet är gult, brunt, vitt eller gråvitt

Dricksvattnet kan bli missfärgat i samband med att vi stänger av vattnet vid en vattenläcka eller ett underhållsarbete. Vattnet kan vara lite gult eller brunt. Det beror på att det innehåller små partiklar av järnoxid som kommer från rost i ledningarna. Rostpartiklarna kan lossna när trycket i ledningen förändras vid en läcka eller när vi reparerar.

För att bli av med missfärgningen spolar du kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen. Därefter kan du använda vattnet som vanligt.

Vitt eller gråvitt vatten

Vattnet är vitt eller gråvitt när du häller upp det i ett glas, en gryta en vattenkanna med mera. Det beror på att vattnet innehåller luft som bildar mikrobubblor. Efter någon minut försvinner bubblorna. Detta är helt ofarligt.

Senast ändrad: