DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Så förebygger vi översvämningar

Kraftiga regn kan överbelasta avloppsledningar och orsaka översvämningar på gator och i källare. Vi jobbar hela tiden på olika sätt för att avlasta ledningarna för dagvatten och avloppsvatten för att minska risken för översvämningar.

Förebygger idag och i morgon

Vid regn och skyfall ökar belastningen på våra avloppssystem. Den stora ökade mängden vatten på kort tid gör att vattnet inte hinner undan tillräckligt snabbt.

En orsak till överbelastningen är att man förr i tiden la ledningar som tog emot både avloppsvatten och regnvatten i en och samma ledning. De här ledningarna är inte dimensionerade för de stora mängder vatten som blir vid ett skyfall. De gamla ledningarna hamnade i marken innan vi byggde fler hus och asfalterade marken. Istället för att regnet sipprar ner i jorden rinner det till våra avloppsledningar.

Allt det här vet vi om, och vi jobbar för fullt med att byta ut gamla ledningar runt om i vår kommun. De nya ledningarna är dimensionerade för att kunna hantera större mängder vatten på en gång.

Att bygga om ledningsnät tar tid och är dyrt. Vårt mål är att välja de mest effektiva lösningarna, samtidigt som vi använder VA-taxan på bästa sätt.

Projekt inom vatten och avlopp

Det här gör vi för att förebygga idag

Vi kontrollerar ledningarna och gör åtgärder för att minska risken för översvämningar. Här är några exempel på vad vi gör:

  • spolar huvudledningar och tömmer dagvattenmagasin
  • underhåller dagvattendammar
  • rensar rötter från ledningar
  • kontrollerar och byter ut bakvattenluckor
  • kontrollerar sedimentdjup i magasinen.

Det här gör vi för att förebygga i morgon

  • Byter ut och förnyar ledningarna för vatten och avlopp. De nya ledningarna klarar av större mängder vatten på en gång.
  • Anlägger dagvattenmagasin, till exempel i Stoby och vid Vinslövs reningsverk.

Det här ansvarar vi för vid skyfall

Vi ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför din fastighet. Det ska vara dimensionerat så att det klarar av att ta emot normala mängder regn. Vi följer nationella kriterier för hur ledningar och rör ska vara dimensionerade. Vi ska också se till att alla ledningar är väl underhållna.

Om du som fastighetsägare har felkopplade ledningar på din tomt är det vårt ansvar att berätta det för dig när vi bygger om och delar upp ledningarna i området där du bor. Avloppsvattnet ska gå i en ledning och dagvattnet i en annan.

Hässleholms kommuns ansvar vid skyfall

Kommunen ansvarar för stadsplaneringen och för att ta hänsyn till översvämningsrisker i den. Kommunen ska också se till att rännstensbrunnar vid vägar fungerar så att det inte blir vattenpölar på gatorna. Det ska inte heller rinna in vatten från gatan och in på din tomt.

Senast ändrad: