DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Bräddning av avloppsvatten

Bräddningar är tillfälliga utsläpp av helt eller delvis orenat avloppsvatten. Bräddning är en säkerhetsfunktion som vi kan använda när reningsverk och ledningssystem blir överbelastade på grund av höga vattennivåer eller stora mängder regn och snö.

Bräddar för att inte överbelasta

Om vi behöver brädda avloppsvatten är det en säkerhetsfunktion som vi kan använda när det har kommit extremt stora mängder regn och snö, eller när vattennivåerna i sjöar, vattendrag och natur är väldigt höga. Bräddningarna används då för att inte överbelasta reningsverk och pumpstationer.

En annan anledning till att brädda vid höga vattennivåer är för att undvika att avloppsvatten går baklänges i ledningarna. Om avloppsvattnet går åt fel håll kan det tränga upp i brunnar och källare hemma hos dig som har kommunalt avlopp.

Gemensamma ledningar ställer till det

I vår kommun, och i många andra kommuner, har vi ledningsnät där både avloppsvatten och dagvatten (regn och smält snö) går i samma ledning. De ledningarna är inte byggda för att ta emot mycket vatten på samma gång, och därför kan de bli överbelastade.

Vi har redan igång flera projekt för att bygga nya ledningssystem där avloppsvattnet och dagvattnet får olika ledningar. När ledningarna är separerade behöver vi inte brädda avloppsvatten.

Projekt inom vatten och avlopp

Det här innehåller bräddvatten

Det bräddade vattnet är väldigt utspätt med regnvatten eller vatten från smält snö, eftersom både avloppsvattnet och dagvattnet går i samma ledning. Det bräddade vattnet kan naturligtvis ha olika innehåll vid olika tillfällen, men i genomsnitt innehåller det cirka*:

  • 91 % regnvatten
  • 7 % vatten från dusch, tvätt och disk
  • 2 % avloppsvatten från toalett

*källa: VA SYD

När vi tvingas brädda gör vi det så kontrollerat som möjligt. Avloppsvattnet som går till reningsverken kan ofta gå igenom flera reningssteg innan det bräddar. Det innebär att vi bräddar delvis renat avloppsvatten. Om vi behöver brädda vid en pumpstation på väg mot ett reningsverk, har avloppsvattnet däremot inte hunnit gå igenom några reningssteg.

Kontrollerar och tar prover vid bräddningar

När vi bräddar tar vi prover på det vatten som bräddas. En bräddning ses som ett avsteg från den vanliga driften av avloppsreningsverken. Därför meddelar vi vår tillsynsmyndighet miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholms kommun om vi har behövt brädda.

Senast ändrad: