DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Dricksvattenkvalitet i vår kommun

När du dricker dricksvatten som levereras av oss kan du vara säker på att det är av hög kvalitet. Dricksvatten klassas som livsmedel i Sverige. Därför är vi noggranna med våra kontroller.

Regelbundna kontroller

Vi gör regelbundna kontroller av dricksvattnet för att se till att det håller den kvalitet som Livsmedelsverket har beslutat om. Tänk på att det bara är kallvattnet i kranen som är klassat som livsmedel och kontrollera. Varmt vatten värms upp i ditt eget hus av varmvattenberedaren.

Låga halter av PFAS i vårt dricksvatten

Dricksvattnet i vår kommun ligger under Livsmedelsverkets gränsvärden för PFAS. PFAS är ett samlingsnamn för tusentals olika ämnen med liknande kemisk struktur. Gemensamt för PFAS-ämnen är att de är extremt svåra att bryta ner i naturliga förhållanden och de är dessutom svåra att rena bort i reningsverk. Eftersom PFAS-ämnena är så svårnedbrytbara följer de med ut i naturen och i vattnet.

Så har vi koll på PFAS i dricksvattnet

Så ser vattenkvaliteten ut inom Hässleholms kommun

Här kan du se de delar som ingår i en normal analys av dricksvattnet. Vi uppdaterade resultaten 2024-01-02.

Medelvärde för dricksvattnet

Resultaten gäller för Hässleholms stad, Stoby, Ballingslöv, Farstorp, Mala, Vankiva, Finja, Skyrup, Sjörröd-Tormestorp och Vinslöv.

Parameter

Resultat

Gränsvärde

ph

8,1

>6,5 och <9,5

Hårdhet [°dH]

8,4


Kalcium [mg/l]

54,0

100

Konduktivitet [mS/m]

40,3

250

Järn [mg/l]

0,01

0,2

Mangan [mg/l]

0,01

0,05

Ammonium [mg/l]

0,00

0,5

Nitrit [mg/l]

0,00

0,5

Nitrat [mg/l]

16,8

50

Fluorid [mg/l]

0,4

1,5

Alkalinitet [mg/l]

148,25


Klorid [mg/l]

23,38

250

Magnesium [mg/l]

3,90

30

Resultaten är medelvärde av 154 provtagningstillfällen utförda på Hässleholms vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2021, 2022 och 2023. Undantaget är pH, som är medelvärde beräknat för 2023 och baseras på 51 provtagningar.

Bjärnums vattenverk producerar vatten till cirka 2 600 personer. Vattnet hämtas i huvudsak från Hässleholms vattenverk men lokal borrbrunn finns
som reservtäkt. Vattnet från Bjärnums vattenverk klassas generellt som medelhårt.

Parameter

Resultat

Gränsvärde

ph

8,3

>6,5 och <9,5

Hårdhet [°dH]

8,7


Kalcium [mg/l]

55,0

100

Konduktivitet [mS/m]

40,5

250

Järn [mg/l]

0,13

0,2

Mangan [mg/l]

0,00

0,05

Ammonium [mg/l]

0,00

0,5

Nitrit [mg/l]

0,01

0,5

Nitrat [mg/l]

15,9

50

Fluorid [mg/l]

0,04

1,5

Alkalinitet [mg/l]

150,00


Klorid [mg/l]

22,33

250

Magnesium [mg/l]

3,90

30

Resultaten är medelvärde av 18 provtagningstillfällen utförda på Bjärnums vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2021, 2022 och 2023. Undantaget är pH, som är medelvärde beräknat för 2023 och baseras på 6 provtagningar.

Emmaljunga vattenverk producerar vatten till cirka 250 personer. Vattnet hämtas från djupborrade brunnar och genomgår järn- och manganfiltrering.
Vattnet från Emmaljunga vattenverk klassas generellt som mjukt.

Parameter

Resultat

Gränsvärde

ph

8,0

>6,5 och <9,5

Hårdhet [°dH]

4,5


Kalcium [mg/l]

29,0

100

Konduktivitet [mS/m]

20,0

250

Järn [mg/l]

0,00

0,2

Mangan [mg/l]

0,00

0,05

Ammonium [mg/l]

0,00

0,5

Nitrit [mg/l]

0,00

0,5

Nitrat [mg/l]

0,5

50

Fluorid [mg/l]

0,00

1,5

Alkalinitet [mg/l]

90,00


Klorid [mg/l]

11,00

250

Magnesium [mg/l]

1,87

30

Resultaten är medelvärde av 15 provtagningstillfällen utförda på Emmaljungas vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2021, 2022 och 2023. Undantaget är pH, som är medelvärde beräknat för 2023 och baseras på 5 provtagningar.

Hästveda vattenverk producerar vatten till cirka 1 600 personer. Vi hämtar vattnet från borrbrunnar som återinfiltreras och luftas i flera steg.
Vattnet från Hästveda vattenverk klassas generellt som mjukt.

Parameter

Resultat

Gränsvärde

ph

8,0

>6,5 och <9,5

Hårdhet [°dH]

4,5


Kalcium [mg/l]

29,0

100

Konduktivitet [mS/m]

20,0

250

Järn [mg/l]

0,00

0,2

Mangan [mg/l]

0,00

0,05

Ammonium [mg/l]

0,00

0,5

Nitrit [mg/l]

0,00

0,5

Nitrat [mg/l]

0,5

50

Fluorid [mg/l]

0,00

1,5

Alkalinitet [mg/l]

90,00


Klorid [mg/l]

11,00

250

Magnesium [mg/l]

1,87

30

Resultaten är medelvärde av 19 provtagningstillfällen utförda på Hästveda vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2021, 2022 och 2023. Undantaget är pH, som är medelvärde beräknat för 2023 och baseras på 7 provtagningar.

Hörja vattenverk producerar vatten till cirka 350 personer. Vattnet hämtas från borrbrunnar och genomgår järn- och manganfiltrering. Hörja
vattenverk förser även Röke med vatten. Vattnet från Hörja vattenverk klassas generellt som mjukt.

Parameter

Resultat

Gränsvärde

ph

8,0

>6,5 och <9,5

Hårdhet [°dH]

4,5


Kalcium [mg/l]

28,0

100

Konduktivitet [mS/m]

21,0

250

Järn [mg/l]

0,03

0,2

Mangan [mg/l]

0,05

0,05

Ammonium [mg/l]

0,02

0,5

Nitrit [mg/l]

0,01

0,5

Nitrat [mg/l]

0,0

50

Fluorid [mg/l]

1,05

1,5

Alkalinitet [mg/l]

85,00


Klorid [mg/l]

7,50

250

Magnesium [mg/l]

2,70

30

Resultaten är medelvärde av 19 provtagningstillfällen utförda på Hörja vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2021, 2022 och 2023. Undantaget är pH, som är medelvärde beräknat för 2023 och baseras på 5 provtagningar.

Nävlinge vattenverk producerar vatten till cirka 150 personer. Vattnet hämtas från borrbrunnar och genomgår järn- och manganfiltrering. Vattnet från Nävlinge vattenverk klassas generellt som medelhårt.

Parameter

Resultat

Gränsvärde

ph

7,9

>6,5 och <9,5

Hårdhet [°dH]

12,5


Kalcium [mg/l]

80,0

100

Konduktivitet [mS/m]

47,5

250

Järn [mg/l]

0,00

0,2

Mangan [mg/l]

0,00

0,05

Ammonium [mg/l]

0,00

0,5

Nitrit [mg/l]

0,00

0,5

Nitrat [mg/l]

18,5

50

Fluorid [mg/l]

0,27

1,5

Alkalinitet [mg/l]

220,00


Klorid [mg/l]

10,40

250

Magnesium [mg/l]

5,65

30

Resultaten är medelvärde av 17 provtagningstillfällen utförda på Nävlinge vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2021, 2022 och 2023. Undantaget är pH, som är medelvärde beräknat för 2023 och baseras på 6 provtagningar.

Sösdala vattenverk producerar vatten till cirka 1 900 personer i Sösdala och Norra Mellby. Vattnet hämtas från borrbrunnar och genomgår luftning, samt järn- och manganfiltrering. Vattnet från Sösdala vattenverk klassas generellt som medelhårt.

Parameter

Resultat

Gränsvärde

ph

7,9

>6,5 och <9,5

Hårdhet [°dH]

7,5


Kalcium [mg/l]

45,7

100

Konduktivitet [mS/m]

42,4

250

Järn [mg/l]

0,01

0,2

Mangan [mg/l]

0,00

0,05

Ammonium [mg/l]

0,00

0,5

Nitrit [mg/l]

0,00

0,5

Nitrat [mg/l]

7,4

50

Fluorid [mg/l]

0,96

1,5

Alkalinitet [mg/l]

160,00


Klorid [mg/l]

26,33

250

Magnesium [mg/l]

5,58

30

Resultaten är medelvärde av 19 provtagningstillfällen utförda på Sösdala vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2021, 2022 och 2023. Undantaget är pH, som är medelvärde beräknat för 2023 och baseras på 7 provtagningar.

Tyringe vattenverk producerar vatten till cirka 5 000 personer. Vattnet hämtas från borrbrunnar och pH-justeras innan det levereras till nätet. Vattnet från Tyringe vattenverk klassas generellt som mycket mjukt.

Parameter

Resultat

Gränsvärde

ph

7,7

>6,5 och <9,5

Hårdhet [°dH]

2,3


Kalcium [mg/l]

11,0

100

Konduktivitet [mS/m]

19,4

250

Järn [mg/l]

0,02

0,2

Mangan [mg/l]

0,00

0,05

Ammonium [mg/l]

0,00

0,5

Nitrit [mg/l]

0,00

0,5

Nitrat [mg/l]

4,6

50

Fluorid [mg/l]

0,05

1,5

Alkalinitet [mg/l]

61,00


Klorid [mg/l]

14,00

250

Magnesium [mg/l]

3,45

30

Resultaten är medelvärde av 47 provtagningstillfällen utförda på Tyringe vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2021, 2022 och 2023. Undantaget är pH, som är medelvärde beräknat för 2023 och baseras på 18 provtagningar.

Verums vattenverk producerar vatten till cirka 30 personer. Vattnet hämtas från brunnar och genomgår järn- och manganfiltrering. Vattnet från Verums vattenverk klassas generellt som mjukt.

Parameter

Resultat

Gränsvärde

ph

7,8

>6,5 och <9,5

Hårdhet [°dH]

5,4


Kalcium [mg/l]

22,5

100

Konduktivitet [mS/m]

28,0

250

Järn [mg/l]

0,01

0,2

Mangan [mg/l]

0,00

0,05

Ammonium [mg/l]

0,00

0,5

Nitrit [mg/l]

0,00

0,5

Nitrat [mg/l]

0,7

50

Fluorid [mg/l]

0,45

1,5

Alkalinitet [mg/l]

100,00


Klorid [mg/l]

12,00

250

Magnesium [mg/l]

11,00

30

Resultaten är medelvärde av 10 provtagningstillfällen utförda på Verums vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2021, 2022 och 2023. Undantaget är pH, som är medelvärde beräknat för 2023 och baseras på 4 provtagningar.

Vinslövs vattenverk producerar vatten till cirka 3 800 personer. Vattnet hämtas huvudsakligen från Hässleholm men kompletteras med lokalt
grundvatten. Utöver blandning sker ingen ytterligare behandling av vattnet.
Vattnet från Vinslövs vattenverk klassas generellt som medelhårt.

Parameter

Resultat

Gränsvärde

ph

8,1

>6,5 och <9,5

Hårdhet [°dH]

8,5


Kalcium [mg/l]

55,5

100

Konduktivitet [mS/m]

40,8

250

Järn [mg/l]

0,00

0,2

Mangan [mg/l]

0,01

0,05

Ammonium [mg/l]

0,00

0,5

Nitrit [mg/l]

0,01

0,5

Nitrat [mg/l]

16,0

50

Fluorid [mg/l]

0,06

1,5

Alkalinitet [mg/l]

166,67


Klorid [mg/l]

20,00

250

Magnesium [mg/l]

3,72

30

Resultaten är medelvärde av 30 provtagningstillfällen utförda på Vinslövs vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2021, 2022 och 2023. Undantaget är pH, som är medelvärde beräknat för 2023 och baseras på 10 provtagningar.

Vittsjö vattenverk producerar vatten till cirka 1 700 personer. Vattnet hämtas från brunnar och genomgår järn- och manganfiltrering. Vattnet från Vittsjö vattenverk klassas generellt som mycket mjukt.

Parameter

Resultat

Gränsvärde

ph

7,8

>6,5 och <9,5

Hårdhet [°dH]

3,0


Kalcium [mg/l]

13,0

100

Konduktivitet [mS/m]

20,8

250

Järn [mg/l]

0,13

0,2

Mangan [mg/l]

0,02

0,05

Ammonium [mg/l]

0,01

0,5

Nitrit [mg/l]

0,00

0,5

Nitrat [mg/l]

2,0

50

Fluorid [mg/l]

0,00

1,5

Alkalinitet [mg/l]

92,50


Klorid [mg/l]

15,50

250

Magnesium [mg/l]

3,93

30

Resultaten är medelvärde av 19 provtagningstillfällen utförda på Vittsjö vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2021, 2022 och 2023. Undantaget är pH, som är medelvärde beräknat för 2023 och baseras på 7 provtagningar.

Västra Torups vattenverk producerar vatten till cirka 200 personer. Vattnet hämtas från brunnar och genomgår järn- och manganfiltrering. Vattnet från Västra Torups vattenverk klassas generellt som mycket mjukt.

Parameter

Resultat

Gränsvärde

ph

8,0

>6,5 och <9,5

Hårdhet [°dH]

3,0


Kalcium [mg/l]

16,0

100

Konduktivitet [mS/m]

26,0

250

Järn [mg/l]

0,03

0,2

Mangan [mg/l]

0,00

0,05

Ammonium [mg/l]

0,00

0,5

Nitrit [mg/l]

0,00

0,5

Nitrat [mg/l]

5,7

50

Fluorid [mg/l]

0,56

1,5

Alkalinitet [mg/l]

97,50


Klorid [mg/l]

12,50

250

Magnesium [mg/l]

3,30

30

Resultaten är medelvärde av 18 provtagningstillfällen utförda på Västra Torups vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2021, 2022 och 2023. Undantaget är pH, som är medelvärde beräknat för 2023 och baseras på 7 provtagningar.

Det här kontrollerar vi

Våra provtagningar och analyser (mikrobiologiska och kemiska) följer Livsmedelsverkets krav enligt föreskriften LIVSFS 2022:12. Vi letar alltid efter speciella så kallade indikatorbakterier för att snabbt kunna få information om något är fel.

Ett exempel på indikatorbakterie är koliforma bakterier som finnsnaturligt i jord, men som inte ska finnas i dricksvattnet. Enterokocker, E Coli och Clostridium är andra indikatorbakterier som vi hela tiden bevakar när vi tar prover.

pH

pH i ett dricksvatten ska vara mellan 6,5 och 9,5. För lågt pH kan innebära korrosionsproblem på ledningar både i fastigheter och ledningsnätet i gatan. För högt pH kan innebära fara vid förtäring, och därför finns system på vattenverken med pH-justering med flera pH-mätningar och larm på högsta prioritet. Där justering förekommer brukar normal nivå vara mellan 7,8 och 8,2 ut från vattenverket.

Hårdhet

Hårdhet mäts vanligen i tyska hårdhetsgrader, °dH. Hårdhetsgraden brukar anges i följande kategorier:

  • mycket mjukt 0-2°dH
  • mjukt 2-5°dH
  • medelhårt 5-10°dH
  • hårt 10-20°dH
  • mycket hårt >20°dH

Konduktivitet

Ett mått på vattnets förmåga att leda elektrisk ström som indikerar hur mycket salter det innehåller.

Järn

Vanligt förekommande i marken, framför allt i områden med sura grundvatten, hos oss i norra och västra delen av kommunen. Kan också bero på rostangrepp på vattenledningar – både i det allmänna nätet och i den egna fastigheten.
Järn innebär ingen allvarlig hälsorisk, men kan ge vattnet otrevlig färg och smak och i höga halter ge fläckar och avlagringar på tvätt och sanitetsporslin.

Mangan

Vanligt förekommande grundämne, ofta i kombination med järn. Kan ge grå eller svart missfärgning om halterna är höga.

Ammonium

Förekomst av ammonium kan tyda på förorening från avloppsvatten, men saltet förekommer också naturligt, ofta tillsammans med höga halter av järn och/eller humus.

Nitrit

Ett kvävesalt som bildas vid mikrobiologiska processer när vattnet innehåller ammonium.

Färg och lukt

Dessa båda parametrar bedöms enligt ett standardförfarande. Ett bra vatten har varken färg, lukt eller smak.

Gränsvärdena avgör om vattnet är tjänligt

I Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten finns gränsvärden för hur många bakterier eller hur höga halter av olika ämnen som får finnas i dricksvattnet. Om alla prover är godkända heter det att vattnet är tjänligt.

Om gränsvärdet blir överskridet tar vi till åtgärder utifrån hur farlig bakterien eller ämnet är. För indikatorbakterierna styrs det av hur många bakterier som förekommer.

Om det finns koliforma bakterier i någon halt i vattnet startar vi en utredning om vad orsaken är för att kunna åtgärda felet. Vi tar beslut tillsammans med kommunens tillsynsmyndighet om vi till exempel behöver gå ut med en rekommendation om att koka vattnet i ett visst område.

Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten, LIVSFS 2022:12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hårt eller mjukt vatten?

Om dricksvattnet är hårt eller mjukt kan påverka dig på olika sätt.

Tips om du har hårt eller mjukt vatten

Senast ändrad: