DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Priser för vatten och avlopp

Den 1 januari 2024 höjde vi priserna för kommunalt vatten och avlopp. Vi reder ut vad det innebär för ditt företag.

Alla priser finns i taxan för vatten och avlopp

Du hittar alla priser och detaljer i vatten- och avloppstaxan (VA-taxan). Priserna gäller från och med den 1 januari 2024 och är inklusive moms. Taxan finns på Hässleholms kommuns webbplats under avgifter och taxor.

VA-taxa 2024 på hassleholm.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särtaxa för Ignaberga kyrkby Pdf, 148.7 kB.

Det här betalar du för

Hur mycket du betalar beror på vilka tjänster du använder. Du betalar utifrån om din fastighet är inkopplad till:

  • dricksvatten – som kommer i kranen
  • spillvatten – som rinner ut i avloppet
  • dagvatten – regn och snö som vi leder bort.

Du betalar också för varje kubikmeter vatten som ditt företag använder (rörlig avgift) och en avgift för varje fastighet som du har.

Storleken på din tomt och byggytan avgör hur mycket du betalar

Om ditt företag ligger i ett så kallat verksamhetsområde där det finns brunnar för dagvatten betalar du en avgift för det, utifrån hur stor din tomt är. Om regnvattnet i stället rinner ut i diken eller vattendrag, bor du oftast utanför ett verksamhetsområde.

Hör av dig till oss om du undrar vad just ditt företag ska betala.

Kontakta oss på Kundservice

E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 82 00

Måndag till fredag klockan 9-15 (lunchstängt 12-13).

Så fungerar VA-taxan

Vår verksamhet för vatten och avlopp är helt finansierad av VA-taxan. Det innebär att det inte går några skattemedel för att täcka verksamhetens utgifter eller behov av investeringar. Vi får inte gå med vinst för vårt vatten- och avloppssystem. Därför uppdaterar vi VA-taxan vid behov för att vi ska kunna fortsätta producera och leverera dricksvatten, samt rena och leda bort avloppsvatten och spillvatten. Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun fattar beslut om VA-taxan.

Vår verksamhet är framförallt styrd av lagen om allmänna vattentjänster. Lagen reglerar förhållandet mellan dig som fastighetsägare och oss som bolag.

Allmänna bestämmelser om användande av vattentjänster Pdf, 98.2 kB.

Få sms vid avbrott och driftstörningar

Du som är privatperson eller företagare får sms från oss när det är avbrott eller driftstörningar. Det är gratis att få sms av oss.

Ja, jag vill få utskick om avbrott och driftstörningar

Senast ändrad: