DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Grus, sten, tegel – inert avfall

Inerta avfall är avfall som naturligt inte går att förändra, exempelvis grus, sten, betong, tegel och porslin. De reagerar inte på andra material under lagring. Vi har tillstånd att hantera inert avfall som är klassat upp till och med FA (farligt avfall).​

Dokumentation som krävs

Om avfallet är IFA eller FA-klassat måste det karakteriseras. Skicka in karakteriseringen till oss senast tre arbetsdagar innan leverans.

Så gör du din avfallskarakterisering

Blankett för karakterisering av avfall Pdf, 342.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Mejla blanketten till oss.
E-post: saljhkc@hassleholm.se.
Säljavdelningen kommer sedan att höra av sig till dig med en bekräftelse.

Till FA-klass ska det alltid finnas ett transportdokument.

Transportdokument

Om det saknas dokumentation får du inte lossa avfallet innan dokumentationen har kompletterats.

Mottagningskrav för inert avfall

  • Avfallet ska inte innehålla ovidkommande avfallsslag som exempelvis plastavfall, virke, plankor eller skrot.
  • Avfallet är inert, det reagerar inte på andra material. går inte naturligt att förändra materialet.
  • Andel brännbart/organiskt är mindre än 3 viktprocent
  • Eventuella föroreningshalter är lägre än Naturvårdsverkets riktvärde för MKM. Analyser måste uppvisas vid projekt över 500 ton.

Detta får inte finnas i avfallet:

  • asfalt
  • plast
  • avfallet får inte damma eller bestå av pulver. Detta avfall ska i stället deponeras.

Vi utför regelbundna stickprov på inkommande leveranser för att se till att de uppfyller våra mottagningskrav. Om kvalitetskraven på inkommande material inte stämmer kan vi ta ut extra avgifter för behandling av materialet.

Mottagningskrav för inert avfall Pdf, 124.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Priser för inert avfall

Priser för att lämna inert avfall.

Avfallsslag

Pris per ton

Betong ej armerad. <0,5 meter

176 kr

Blandat inert avfall, ej armerad. <0,5 meter

194 kr

Betong, tegel, även armerad >0,5 meter

242 kr

IFA inert avfall

827 kr

FA inert avfall

1 140 kr

Prislistan är giltig från 2024-01-01 (ersätter Prislista 2-2023). Alla priser exkl. moms.

Prislista för Kretsloppscenter

Vad händer sedan?

Inert avfall sorteras, krossas och siktas på Kretsloppscenter. Metall återvinns och eventuellt brännbart material går till förbränning. Ibland kan vi använda inert avfall som byggmaterial inom anläggningen. Det är avfallets kvalitet och vårt behov som styr om det kan användas eller inte. Om inte, måste vi deponera det. Det gäller oftast avfall som klassas som IFA eller FA.

Så här arbetar vi på Kretsloppscenter

Vill du ha hjälp?

Vi hjälper dig hitta bästa lösningarna för ditt företag.

Kontakta oss på Kretsloppscenter

Senast ändrad: