DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Lämna jord- och saneringsmassor

Vi kan ta emot jordar, saneringsmassor och oljeskadad jord på Kretsloppscenter. Vi kan också hjälpa till med mellanlagring av jordar i väntan på klassning. Innan du kan lämna massorna behöver vi mer kunskap om ditt avfall, kontakta säljavdelningen.

Hantering av jordar och saneringsmassor

Vi på Hässleholm Miljö har specialiserat oss på att ta emot och hantera jordar och saneringsmassor. Vi tar emot de jordar upp till och med FA-klass som möter lagkraven för deponering. Vi kan hantera stora volymer och många olika typer av föroreningar.​

Så här arbetar vi på Kretsloppscenter

Dokumentation som krävs

Det är viktigt att du som avfallsproducent har bra kunskap om avfallet och att vi får informationen i god tid innan leverans.

Skicka in karakteriseringen till oss senast tre arbetsdagar innan leverans.

Blankett för avfallskarakterisering

Mejla blanketten till oss.
E-post: saljhkc@hassleholm.se.
Säljavdelningen kommer sedan att höra av sig till dig med en bekräftelse.

Om det saknas dokumentation får du inte lossa avfallet innan dokumentationen har kompletterats.

Förutom karakteriseringen krävs ofta annan dokumentation, som transportdokument, du ser vilka dokument som du behöver ta fram under mottagningskrav.

Det finns mer information om mottagningskriterier i Naturvårdsverkets handbok 2007:1.

Handbok 2007:1 på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mottagningskrav för förorenade jordar

Det är alltid vi som verksamhetsutövare som tar beslut om hur och på vilket sätt jorden till slut hanteras, så att vi på bästa sätt kan skydda hälsa och miljö. Om vi misstänker särskilt problematiska eller skadliga föroreningar, t. ex PFAS, bekämpningsmedel och lösningsmedel, kan vi behöva hantera materialet med extra försiktighet.

Vi utför regelbundna stickprov på inkommande leveranser för att se till att de uppfyller våra mottagningskrav. Om kvalitetskraven på inkommande material inte stämmer kan vi ta ut extra avgifter för behandling av materialet.

Mottagningskrav för förorenade jordar Pdf, 102.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Krav för avfall till deponi

Meddela oss om jorden innehåller en stor andel finpartiklar

Jord som innehåller en stor andel finpartiklar (t. ex organiskt material, lera och silt) måste hanteras på ett särskilt sätt. Därför behöver du meddela oss om detta i karakteriseringen. Hanteringen kan medföra extra kostnader.

Mottagningskrav för måttligt förorenad jord, IFA-jord

Jord där föroreningshalterna överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för MKM och som klassificeras som icke farligt avfall (IFA) deponeras på vår IFA-deponi. Det ställs stora krav på avfallet för att det ska kunna deponeras. Det är avfallsproducenten som ska kontrollera att avfallet uppfyller kraven.

Det är viktigt att det har tagits prover på avfall som ska deponeras, enligt en upprättad provtagningsplan, se NFS 2004:10, 20§. Avfallsproducenten ska kunna uppvisa provtagningsplanen för oss.

För IFA-jord ska du ta fram denna dokumentation

Blankett för avfallskarakterisering

Du ska kunna visa upp en provtagningsplan.

Mottagningskrav för högförorenad jord, FA-jord

Jord som klassificeras som farligt avfall (FA) kan deponeras på vår FA-deponi. För att vi ska kunna ta emot FA-jord på en deponi ställs stora krav på avfallet. Det är avfallsproducenten som ska kontrollera att avfallet uppfyller kraven.

(Detta gäller inte för oljeskadad jord, se mer information längre ner på sidan om vad som gäller då.)

Mottagningskrav för FA-jordar utgår från DF 2001:512, NFS 2004:10, NFS 2004:4 och NFS 2005:3:

  • Avfallet ska ha genomgått grundläggande karakterisering och uppfylla kraven för avfall som ska deponeras på FA-deponi.
  • Avfallet får inte vara flytande eller avge vätska.
  • Laktest som också innehåller TOC och ANC
    • TOC: max 6%
    • GF (alternativ till TOC): max 10%
    • ANC: enligt krav
  • Transportdokument för farligt avfall.

Om laktestet överskrider gränsvärdena i NFS 2004:10 kan vi inte ta emot avfallet.

För FA-jord ska du ta fram denna dokumentation

Blankett för avfallskarakterisering

Du ska kunna visa upp en provtagningsplan.

Transportdokument

Mottagningskrav för oljeskadad jord

Vi kan ta hand om jord som är förorenad med höga halter av olja, diesel eller bensin i vår oljebehandlingsanläggning. Det är viktigt att jorden inte innehåller någon annan typ av förorening (till exempel metaller eller PAH) i höga halter. Vi tar emot max 30 ton från respektive projekt i denna behandling, har du större volym kontakta försäljningsavdelningen.

Eftersom vi har begränsad kapacitet är det viktigt att du meddelar oss i förväg om alla mindre inlevereranser.

För oljeskadad ska du ta fram denna dokumentation

Transportdokument

Priser för jord och saneringsmassor

Priser för jord och saneringsmassor.

Avfallsslag

Pris per ton

MKM jord. Upp till och med MKM klass

418 kr

IFA-jord

716 kr

FA-jord

925 kr

Oljeförorenad jord

1 004 kr

PFAS-förorenad jord

Individuell bedömning per förfrågan

Muddermassor

Individuell bedömning per förfrågan

Prislistan är giltig från 2024-01-01 (ersätter Prislista 2-2023). Alla priser exkl. moms.

Prislista för Kretsloppscenter

Mellanlagring av jordar

Om du inte kan lagra jordmassor på arbetsplatsen kan vi hjälpa till. Vi har tillstånd att mellanlagra avfallet. Detta tar vi en avgift för. Då kan vi också hjälpa till med provtagning i de fall det behövs.

Det är fortfarande du som avfallslämnare som är ansvarig för att ta fram dokumentation och klassning.

Har ni en särskilt komplicerad förorening? Ta kontakt med oss så diskuterar vi olika möjligheter för att hantera det.

Vill du ha hjälp?

Vi hjälper dig hitta bästa lösningarna för ditt företag.

Kontakta oss på Kretsloppscenter

Senast ändrad: