DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Lämna flytande avfall och slam

Vi kan ta emot oljeförorenat flytande avfall på Hässleholm Kretsloppscenter. Vi kan också ta emot vatten från dagvattenbrunnar, sediment och vatten från rengöring av tankar och cisterner. Tänk på att sista inleverans av flytande avfall är klockan 15.30.

Oljeförorenat flytande avfall​

Vi har en behandlingsanläggning för oljeförorenat flytande avfall. Avfallet får bara klassas som farligt avfall avseende oljeföroreningar. Vi har olika mottagning beroende på om det är ett lättflytande avfall eller om det är ett tjockare slam. ​

Leverans av oljeslam måste bokas

Leverans av oljeslam måste alltid bokas in eftersom vi har kan ta emot en begränsad mängd varje dag. När du bokar ska du ange:

 • dag
 • ungefärlig tid för leverans
 • mängd
 • beskrivning av slammet
 • EWC kod.

Gör din bokning via telefon eller e-post. Vänta på en bekräftelse att vi kan ta emot leveransen innan du påbörjar transport.​

Dagvattenbrunnar, spillvattenledningar​

Vi har två tippfickor för icke farligt avfall för avvattning, exempelvis från spolning och rensning av dagvattenbrunnar och spillvattenledningar.

Vi kan i vissa fall hantera skärsand och sandfilter. Kontakta oss för att skicka en förfrågan.

E-post: hkc@hassleholm.se
Telefon: 0451-26 66 00

Pilotanläggning för behandling av färgvatten​

Vi har en pilotanläggning för behandling av färgvatten. Anläggningen är i ett beta-stadie och vi tar inte emot nya avfallsströmmar till behandling just nu. Har du ett avfall för avsättning i den här typen av behandling, kontakta oss gärna för ett eventuellt framtida samarbete.

Kontakta oss om avfallet kan innehålla problematiska ämnen

Vi tar inte emot flytande farligt avfall för behandling, förutom oljehaltiga avfall. Om du misstänker särskilt problematiska eller skadliga föroreningar, exempelvis PFAS, bekämpningsmedel och lösningsmedel, kan det krävas en särskild hantering. Kontakta alltid oss innan leverans om du misstänker att avfallet innehåller problematiska ämnen.

Dokumentation som krävs

Det är viktigt att du som avfallsproducent har bra kunskap om avfallet och att vi får informationen i god tid innan leverans.

Skicka in karakteriseringen till oss senast tre arbetsdagar innan leverans.

Blankett för avfallskarakterisering

Mejla blanketten till oss.
E-post: saljhkc@hassleholm.se.
Säljavdelningen kommer sedan att höra av sig till dig med en bekräftelse.

Om det saknas dokumentation får du inte lossa avfallet innan dokumentationen har kompletterats.

Förutom karakteriseringen krävs ofta annan dokumentation, som transportdokument, du ser vilka dokument som du behöver ta fram under mottagningskrav.

Blankett för transportdokumentation

Det finns mer information om mottagningskriterier i Naturvårdsverkets handbok 2007:1.

Handbok 2007:1 på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mottagningskrav

Generella krav:

 • Klorider: cirka 750 mg/l eller mg/kg TS (medelvärde).
 • Problematiska ämnen (t ex PFAS, bekämpningsmedel, klorerade kolväten med mera).

Kontakta oss med din förfrågan.
E-post: hkc@hassleholm.se

Mottagningskrav för flytande avfall Pdf, 91.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Mottagningskrav oljehaltigt vatten (FA-klass)

Mottagningskrav:

 • TS <5%.
 • pH> 4.
 • Tungmetall: <50 mg/l
  (Om det finns avvikande halter, kontakta oss för en individuell bedömning.)

Transportdokument för farligt avfall

Mottagningskrav oljeförorenat slam (FA-klass)

Mottagningskrav:

 • TS: cirka 5 - 25%.
 • Klassning: FA enbart med avseende på alifater, aromater samt BTEX.

Transportdokument för farligt avfall

Mottagningskrav dagvattenbrunnar, spillvattenledningar

 • OC (innehåll av organiskt kol): Max 5 %.

Priser för flytande avfall

Priser för slam och flytande avfall.

Avfallsslag

Pris per ton

Avfall till avvattning (IFA)

1 060 kr

Oljeslam, biosanbehandling

1 612 kr

FA-klassat vatten

1 773 kr

Prislistan är giltig från 2024-01-01 (ersätter Prislista 2-2023). Alla priser exkl. moms.

Prislista för Kretsloppscenter

Vill du ha hjälp?

Vi hjälper dig hitta bästa lösningarna för ditt företag.

Kontakta oss på Kretsloppscenter

Senast ändrad: