DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Lämna asfalt

Vi tar emot asfalt från sanerings- eller byggprojekt.​ Den krossade asfalten använder vi bland annat som bärlager till vägarna inom våra deponiområden. ​Vi kan också använda den till olika konstruktionsarbeten när vi bygger deponiceller.

Dokumentation som krävs

Asfalten ska klassas av dig som kund och baseras på analyser. Om du klassar avfallet som IFA ska det kunna styrkas med underlag. Allt farligt avfall måste transporteras med rätt papper.

För avfall som ska deponeras ska en grundläggande karakterisering fyllas i, i enlighet med 5§ NFS 2004:10.

Blankett för karakterisering

Om det inte finns en analys eller andra underlag för avfallet kommer vi hantera den som ett farligt avfall.

Vi utför regelbundna stickprov på inkommande leveranser för att säkerställa att mottagningskraven uppfylls. Merkostnad kan tillkomma för extra behandlingsåtgärder om kvalitetskraven inte uppfylls.

Om det saknas dokumentation får du inte lossa avfallet innan dokumentationen har kompletterats.

Det finns mer information om mottagningskriterier i Naturvårdsverkets handbok 2007:1.

Handbok 2007:1 på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mottagningskrav för asfalt

  • Det får inte förekomma annat avfall än asfalt och eventuellt underliggande bärlager.

För IFA-asfalt

Dokumenterat negativt spraytest eller analysresultat (minst innehållande PAH-16).

För FA-asfalt

  • Transportdokument för farligt avfall (NFS 2005:3)
    Transportdokument
  • Dokumenterat positivt spraytest eller analysresultat (minst innehållande PAH-16)

Mottagningskrav för asfalt Pdf, 155.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Priser för asfalt

Priser för att lämna olika slag av asfalt.

Avfallsslag

Pris per ton

Asfalt IFA

980 kr

Asfalt FA

2 092 kr

Prislistan är giltig från 2024-01-01 (ersätter Prislista 2-2023). Alla priser exkl. moms.

Prislista för Kretsloppscenter

Vill du ha hjälp?

Vi hjälper dig hitta bästa lösningarna för ditt företag.

Kontakta oss på Kretsloppscenter

Senast ändrad: