DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Brännbart avfall och trä

Vi hanterar trä och brännbart avfall på Hässleholm Kretsloppscenter. Träavfall blir till RT-flis, brännbart avfall används som bränsle i våra fjärrvärmeverk. För tryckimpregnerat trä och avfall som kräver sortering finns särskilda krav, här går vi igenom vad som gäller.

Träavfall​

Vi tar emot behandlat och obehandlat träavfall på Hässleholms Kretsloppscenter. Det använder vi för tillverkning av RT-flis. I fraktionen får inget tryckimpregnerat trä eller större beslag ​förekomma.

Mottagningskrav träavfall, obehandlat och behandlat

Vi tar emot utsorterat träavfall, exempelvis träpallar, trämöbler och dörrar, byggmaterial i trä. Mindre metallföremål (spik, mindre beslag, låskolvar i ”normal” storlek etc.) får förekomma.

Träavfall får inte innehålla:

 • Impregnerat trä (tryckt, slipers) och trä behandlat med farliga ämnen.
 • Laminatgolv eller andra föremål där en stor andel består av annat material än trä. Detta ska du sortera som brännbart avfall.
 • Kabeltrummor med plast- eller järnkärna. Detta ska du sortera som avfall till sortering.
 • Spån.
 • Trädamm.
 • Park- och trädgårdsavfall, stubbar mm.
 • Blandad fraktion, där delar av fraktionen utgörs av annat än träavfall.

Mottagningskrav träavfall Pdf, 110.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä tar vi emot som farligt avfall. Därför ska det finnas ett transportdokument.​

Transportdokument

Mottagningskrav tryckimpregnerat trä

Vi tar bara emot utsorterat impregnerat träavfall, som slipers, impregnerat byggmaterial och staketstolpar. Mindre metallföremål (spik, mindre beslag, låskolvar i normal storlek) får förekomma.

Tryckimpregnerat trä får inte innehålla:

 • Större beslag.
 • Taggtråd.
 • Blandat avfall, där delar av fraktionen utgörs av annat än träavfall.

Brännbart​

Brännbara avfall är till exempel papper, trä och plast. Av det brännbara avfallet producerar vi bränsle som används i fjärrvärmeanläggningar.​ Därför är det viktigt att denna fraktion bara innehåller brännbart avfall som inte kräver sortering innan det går till energiåtervinning.

Tänk på att förpackningar omfattas av producentansvaret och det får inte ska slängas tillsammans med brännbart avfall. Det får aldrig förekomma farligt avfall i brännbart.​

Vi kan inte ta emot denna typ av brännbart avfall

Vi kan inte ta emot vissa typer av brännbart avfall, eftersom vi inte har utrustning som kan sönderdela materialet.

 • Större fat och tankar av tjockväggigt glasfibermaterial (>1 cm).
 • Trossar, trål- och fiskenät.
 • Gods som är över 5 meter långa.
 • Dammande avfall.
 • Plexiglas/säkerhetsglas med tjocklek över 0,2 mm.
 • Larvband med stålkärna, truckhjul och andra tjockare gummimaterial.
 • Mottagningskrav brännbart (h3)
 • Brännbart avfall får inte innehålla:
 • CFC-isolering med över 0,1 % CFC.
 • Farligt avfall.
 • Elektriska och elektroniskt avfall. Det ska sorteras ut som elavfall.
 • PVC-haltiga plaster. Ska återvinnas till ny plast.
 • Asbesthaltigt material, ska sorteras som farligt avfall.
  Lämna asbesthaltigt material på Kretsloppscenter
 • Tryckbehållare. Det gäller alla trycksatta behållare som inte är punkterade.
 • Explosiva restprodukter, som ammunition, sprängmedel och fyrverkerier.
 • Matavfall och liknande
 • Kyl och frys. Hanteras som farligt avfall, producentansvar gäller.
 • Däck med eller utan fälg, producentansvar gäller.
 • Förpackningsmaterial, producentansvar gäller.

Du får heller inte lämna plastavfall med godstjocklek större än 1 cm eller rullar av plast och väv eller liknande.

Mottagningskrav brännbart Pdf, 145 kB, öppnas i nytt fönster.

Avfall som kräver sortering​

Vi har två fraktioner i denna kategori;

 • avfall som inte innehåller gips
 • avfall som innehåller gips.

Dessa fraktioner hanteras separat från varandra på grund av sina egenskaper, men ingen av dem får innehålla farligt avfall.

Tänk på att trä, mineraler, metall, glas, plast och gips ska sorteras från andra avfallsslag enligt avfallsförordningen.

Mottagningskrav avfall som kräver sortering

Blandat avfall som inte innehåller gips

Denna fraktion består har både av brännbara och icke-brännbara fraktioner. Materialet får inte innehålla gips, eller träavfall, tryckimpregnerat trä eller brännbart avfall. Observera storleksbegränsningarna ovan.

Blandat avfall som innehåller gips

Blandat avfall som innehåller gips kräver särskild hantering. Därför ska du lämna det vi en separat fraktion. Gips från exempelvis byggarbetsplatser eller rivningsverksamheter ska sorteras och separeras från annat avfall direkt på platsen där det uppstår. Rena gipsfraktioner hanterar och debiterar vi separat.

Priser för brännbart avfall och trä

Priser för att lämna brännbart avfall och trä.

Avfallsslag

Pris per ton

Brännbart avfall

1 303 kr

Brännbart avfall till sortering

1 573 kr

Brännbart avfall innehållande gips

2 475 kr

Returträ

605 kr

Tryckimpregnerat trä

2 211 kr

Prislistan är giltig från 2024-01-01 (ersätter Prislista 2-2023). Alla priser exkl. moms.

Prislista för Kretsloppscenter

Vill du ha hjälp?

Vi hjälper dig hitta bästa lösningarna för ditt företag.

Kontakta oss på Kretsloppscenter

Senast ändrad: