DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Lämna avfall till deponi

Vi kan ta hand om avfall som behöver deponeras, om du först har undersökt möjligheter att återvinna. Målet är att se till att avfall som kan användas på annat sätt inte deponeras i onödan. Avfall till deponi är exempelvis blästersand, isolering och olika askor.​

Avfall till deponi

Vi kan ta hand om avfall som behöver deponeras här på Hässleholms Kretsloppscenter. Det är viktigt att alla kriterier för avfall till deponi är uppfyllda. ​Avfall till deponi är exempelvis blästersand, isolering och olika askor.​

Så här arbetar vi på Kretsloppscenter

Denna typ av avfall får inte deponeras

En del avfall får enligt lag inte deponeras:

 • Flytande avfall.
 • Avfall som är explosivt, frätande, oxiderande, brandfarligt eller mycket brandfarligt.
 • Sjukvårdsavfall och annat kliniskt avfall.
 • Kemiska ämnen från forskning och utveckling eller undervisning.
 • Hela, begagnade däck.
 • Utsorterat brännbart avfall (till exempel plast, trä, papper, presenningar med mera).
 • Organiskt avfall, detta innefattar allt avfall som innehåller organiskt kol, såsom plaster, trämaterial med mera.

Dokumentation som krävs

För att få lämna avfall till deponi måste leveransen karakteriseras, det vill säga att avfallet ska beskrivas. Det regleras i NFS 2004:10. Det är du som kund som ska se till att uppgifterna på blanketten stämmer. Du som avfallslämnare är också ansvarig för att leveransens dokumentation följer aktuell lagstiftning.

När vi har godkänt mottagning av avfallet kommer du få ett mejl av säljavdelningen med en bekräftelse.

Provtagning av farligt avfall

Farligt avfall som ska deponeras måste provtas (laktestas). Detta analysresultat ska finnas med som en bilaga till karakteriseringen. Det ska också finnas en totalhaltsanalys, ANC och TOC.

Om det saknas dokumentation får du inte lossa avfallet innan dokumentationen har kompletterats.

Det finns mer information om mottagningskriterier i Naturvårdsverkets handbok 2007:1.

Handbok 2007:1 på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mottagningskrav för deponi

Vi kan ta emot både farligt avfall (FA) och icke-farligt avfall (IFA) för deponering. Vi kan inte deponera gipsbaserat avfall eller avfall som överstiger gränsvärdena för urlakning i NFS 2004:10.

Asbesthaltigt avfall ska levereras i täckta containrar. Om asbesthaltigt avfall riskerar att damma ska det dessutom levereras väl förpackat.

Det här gäller för deponi av asbest

Avfall till deponi för icke-farligt avfall, IFA

 • Inte klassat som farligt avfall enligt Avfallsförordningen (analysresultat kan krävas.
 • TOC max: 10.
 • Volym brännbart max: 10 %.

Avfall till deponi för farligt avfall, FA

Farligt avfall som ska deponeras måste provtas (laktestas). Detta analysresultat ska finnas med som en bilaga till karakteriseringen. Det ska också finnas en totalhaltsanalys, ANC och TOC.

 • Avfall som är klassat som farligt enligt Avfallsförordningen
 • Laktest (perkolations-/eller skaktest, som jämförs mot C0 vid L/S 0,1 och/eller L/S 10)
 • Urlakningsegenskaper överstiger inte kriterierna i 34 §, NFS 2004:10
 • ANC
 • TOC max: 6 %
 • GF max:10 %
 • Transportdokument för farligt avfall.

Krav på avfall till deponi Pdf, 276.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Mottagningskrav för icke farligt avfall till deponi Pdf, 101.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Mottagningskrav för farligt avfall till deponi Pdf, 124.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Priser för deponi

Priser för att lämna deponi på Kretsloppscenter.

Avfallsslag

Pris per ton

IFA

1 487 kr

FA

2 092 kr

Prislistan är giltig från 2024-01-01 (ersätter Prislista 2-2023). Alla priser exkl. moms.

Prislista för Kretsloppscenter

Deponi är det sista alternativet för avfall

Hantering av avfall grundar sig i den s.k. avfallshierarkin, som beskriver hur man inom hela EU ska arbeta med avfall på ett övergripande sätt. Det som är överst i avfallshierarkin är det vi helst vill uppnå:

 1. Förebygga att avfall ens uppkommer.
 2. Återanvända produkter.
 3. Återvinna materialet från avfall, till exempel genom att en förbrukad glasflaska behandlas och kan bli en ny glasprodukt.
 4. Utvinna energi genom förbränning.
 5. Deponering, det allra sista alternativet för avfall. Vi ska bara välja detta när det inte finns andra möjliga hanterings- eller behandlingsmetoder. Detta medför att det finns många kriterier ett avfall måste uppfylla för att överhuvudtaget få lov att deponeras.

Vill du ha hjälp?

Vi hjälper dig hitta bästa lösningarna för ditt företag.

Kontakta oss på Kretsloppscenter

Senast ändrad: