Publicerad den:

Nu påbörjar vi ett nytt vatten- och avloppsprojekt i Hörja och Röke

Under 2024 startar vi upp ett nytt vatten- och avloppsprojekt i Hörja och Röke. I Hörja bygger vi ett robust och modernt reningsverk med kapacitet att ta emot mer vatten. Mellan orterna lägger vi ner ledningar som leder dricksvatten från Hörja till Röke och avloppsvatten från Röke till Hörja reningsverk.

Vad innebär VA-projektet?

Projektet är indelat i två delar som löper parallellt med varandra:

  • Överföringsledningar mellan Röke och Hörja - Beräknad start sommar 2025.
  • Nytt reningsverk i Hörja - Beräknad byggstart i början av 2025.

Reningsverket i Hörja beräknas stå klart 2026, och då ska de nya överföringsledningarna kopplas på. Vatten- och avloppsledningarna i Hörja och Röke kommer att vara i drift som vanligt under arbetets gång och du som bor här kommer ha fortsatt tillgång till vatten- och avloppstjänster.

Projektet skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt

När projektet är klart har vi ett modernt reningsverk med kapacitet att rena avloppsvatten från både Hörja och Röke, samt eventuella framtida utbyggnader av orterna. Anläggningen kommer uppfylla även framtidens miljökrav och säkerställa en trygg och hållbar rening av avloppsvattnet på lång sikt. Detta skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt i Röke och Hörja.

Vill du följa projektet?

På vår sida projekt inom vatten och avlopp gör vi kontinuerliga uppdateringar under arbetets gång.

Senast uppdaterad: