Speciella typer av avfall

Vissa typer av avfall kräver ett speciellt mottagande för att kunna hanteras på ett säkert sätt.

Asbest och eternit

Asbest är farligt avfall och tas endast emot väl förpackad och på Vankiva återvinningscentral. Då dammet är hälsofarligt vid inandning är det viktigt att asbesten förpackas i dubbel plast och märks med "asbest". Märkning ska göras på alla sidor. Kontakta personal vid ditt besök så visar de dig containern för asbest. Lossning sköter ni själva. Tänk på att förpacka asbesten så att ni enkelt kan lyfta in den i en container.

Upp till 3 m³ ingår i grundavgiften du betalar per besök. Större mängder tas emot på Hässleholms Kretsloppscenter mot en avgift.

Farligt avfall

Vatten- och oljebaserad målarfärg, spillolja, oljefilter och sprayburkar (aerosoler) kan lämnas på samtliga återvinningscentraler. Övrigt farligt avfall tas enbart emot på Vankiva återvinningscentral.

Du kan lämna max 10 liter spillolja kostnadsfritt. Större mängder olja tas emot på återvinningscentralen i Vankiva mot en avgift.

Kanyler och läkemedel lämnas till apotek. Explosivt avfall, t.ex. sprängämnen och oanvända fyrverkerier, hänvisar vi till polisen.

Gasflaskor och tryckkärl

Gasflaskor och tryckkärl hänvisas till återförsäljare. På våra återvinningscentraler tar vi endast emot helium- och engångsbehållare. Sortera aldrig behållarna som metallskrot, även om de är tomma.

Mottagning av farligt avfall

Allt farligt avfall som lämnas in från verksamheter ska rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister. Läs mer om mottagningen av farligt avfall.

Invasiva växtarter

Invasiva växter sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra växter och hotar den biologiska mångfalden. De kan även orsaka stora negativa effekter på infrastruktur och människors och djurs hälsa.

Det är därför viktigt att inte slänga invasiva växter i komposten eller i trädgårdsavfallet eftersom de då riskerar att spridas vidare.

Vanligt förekommande invasiva växter

  • Blomsterlupin
  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Parkslide
  • Gul skunkkalla
  • Vresros

Förpackas i sopsäckar

Invasiva växter ska läggas i dubbla sopsäckar (tänk på att försluta påsarna väl) och lämnas på någon av våra återvinningscentraler. Kontakta personal när du kommer så visar vi dig var du ska lämna dina säckar.

Läs mer om invasiva arter hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Däck

Däck lämnas till din närmaste bilverkstad eller där du köper nya däck. Det är producentansvar på däck vilket betyder att alla som producerar, importerar eller säljer däck ska kunna ta emot däck för återvinning. Vi tar inte emot däck på våra återvinningscentraler.

Slaktavfall och kadaver

Slaktavfall och kadaver tar vi inte emot på våra återvinningscentraler. Jaktavfall ska grävas ner på plats i skogen. För ytterligare information hänvisar vi till Jordbruksverket, djursjukhus eller veterinär.

Skogsväg kantad av höga granar och solen som strålar i bakgrunden.

Senast uppdaterad: