Vandring på Höjdarleden den 13 maj 2012

 

 

Sponsring

Varje år sponsrar vi föreningar och evenemang inriktade på idrott, kultur, miljö och samhällsnytta. Genom sponsring vill vi stärka förtroendet för vårt varumärke och bidra till att öka kunskapen om våra tjänster. Detta gör vi genom att ta ett aktivt ansvar och stötta det lokala samhället vi verkar i. Ett rikt föreningsliv med ett brett utbud tror vi gör Hässleholm till en attraktiv kommun att bo och leva i.

Våra samarbeten

De föreningar som vi ingår samarbeten med behöver kunna:

  • Visa på ett hållbarhetstänk och redogöra för hur de praktiskt arbetar för att minska sitt miljöavtryck och därmed bidrar till ett mer hållbart samhälle.
  • Redovisa och leverera motprestationer för den summa sponsringen avser.

Hässleholm Miljös grundläggande värderingar framåtanda, omtänksamhet och tydlighet ska vara vägledande i de samarbeten som ingås. Lika viktigt är det att hållbarhet, jämlikhet och likabehandling tydligt prioriteras så att alla som vill har en möjlighet att tryggt vara med i verksamheten utifrån sina förutsättningar.


Olika typer av sponsring

Vi sponsrar på två sätt: Genom finansiellt stöd utifrån två fastställda nivåer samt genom att erbjuda avfallshantering på arrangemang.

Vi tar emot ansökningar under perioden 1 janauri- 15 mars. Föreningar ansöker om sponsring genom att fylla i våra sponsringsformulär.

Skriftligt besked om ansökan beviljats eller inte lämnas kort efter att ansökningstiden gått ut.

Ansökan för 2023 är stängd

Vi tar årligen emot ansökningar om sponsring under perioden 1 janauri- 15 mars.

Vi besvarar inskickade ansökningar som gäller 2023 skriftligen, oavsett om ansökan beviljas eller inte.

1 januari-15 mars 2024 tar vi emot ansökningar avseende 2024.

Senast uppdaterad: