Priser

Våra årliga värmepriser för fjärrvärme för dig som företagare inkluderar flera delar. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Vill du vara med i arbetet kring prissättning av fjärrvärme? Bli en del av Prisdialogen!

Anslutning och installation

Kostnaden för att ansluta sig till fjärrvärme beror på fastighetens energiförbrukning och effektbehov samt var fastigheten är lokaliserad. Kostnaden beräknas individuellt och baseras bland annat på ledningslängd och arbetets omfattning.

När du kan få din fastighet ansluten beror på årstid och möjlighet att gräva samt tiden för att få olika typer av tillstånd. Vi försöker dock alltid tillgodose dina önskemål. Vi lämnar gärna en offert för att se om fjärrvärme är rätt för dig.

Intresseanmälan fjärrvärme keyboard_arrow_right
Ny prismodell 1 juni 2022 keyboard_arrow_right

Årliga värmepriser

Fjärrvärmepriset består av en fast avgift, en effektavgift, en energiavgift och en flödespremie. Vi har fyra olika taxor som beräknas utifrån hur stor förbrukningen är i kW.

Priserna justerades med 1 % den 1 januari 2022.

2022 års värmepriser

Taxa

Effekt*

Fast avgift

Effektavgift

Energiavgift vinter

Energiavgift sommar

1

0-25 kW

266 kr/år

919 kr/kW

56.90 öre/kWh

20,54 öre/kWh

2

26-100 kW

4742 kr/år

729 kr/kW

56.90 öre/kWh

20,54 öre/kWh

3

101-800 kW

30913 kr/år

456 kr/kW

56.90 öre/kWh

20,54 öre/kWh

4

801 kW -

141780 kr/år

311 kr/kW

56.90 öre/kWh

20,54 öre/kWh


* Effekten beräknas årligen och baseras på normalårskorrigerad energiförbrukning för perioden december till januari. Effektavgift anges i kW och beräknas som normalårskorrigerad energiförbrukning under tiden december till januari dividerad med tiden mellan avläsningstillfällen. Saknas grund för beräkning av effekten eller kan det skäligen antas att den är felaktig fastställer bolaget effekten utifrån närmast kända beräkningsgrundande energiförbrukning. Effekten, som avrundas nedåt, fastställs i hela kW. Moms tillkommer på samtliga priser och avgifter.

Ladda ner prisjämförelse som PDF keyboard_arrow_right

Flödespremien

Alla företagskunder med taxa 1-4 omfattas av ett flödespremiesystem.

Flödespremiesystemet innebär att du som kund har möjlighet att sänka dina energikostnader genom ett väl fungerande värme-, ventilations- och varmvattensystem samt en korrekt fungerande fjärrvärmecentral.

Flödespremien keyboard_arrow_right
Betalningsalternativ keyboard_arrow_right

Prisdialogen

Prisdialogen är ett branschgemensamt initiativ mellan Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen Sverige där vi som fjärrvärmeleverantör har möjlighet att vara medlemmar.

Syftet med Prisdialogen är att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt bidra till ett ökat förtroende för prissättningen.

Läs mer på prisdialogen.se keyboard_arrow_right

Prisdialogens övergripande mål

  • Skapa en rimlig, förutsägbar och stabil prissättning över tid
  • Bidra till transparens i prissättning och prisutveckling
  • Tidigt avisera prisändringar för att underlätta hyresförhandlingar och budgetarbete
  • Skapa dialog där du som kund ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringar
  • Skydda kunder från kraftiga prisökningar
  • Utrymme för kunder att kunna påverka utvecklingen av priskonstruktioner
  • Priskonstruktioner som ger kunden ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som är riktiga ur ett miljömässigt perspektiv

Senast uppdaterad: