Karakterisering

Avfall som ska deponeras omfattas av särskilda regler. För att få lämna avfall till deponi måste leveransen föregås av en karakterisering, vilken regleras i NFS 2004:10.

Varje projekt och fraktion till deponi ska ha en egen karakterisering - det vill säga en beskrivning av avfallet. Karakteriseringen ska vara ifylld i sin helhet och vara oss tillhanda tre arbetsdagar innan leverans.

Använd gärna vårt formulär för karakterisering. Har ni egna dokument så kontrollera att all information vi efterfrågar finns med. Saknas kompletta underlag kommer dessa inväntas innan avfall får lossas.

Formulär karakterisering (pdf) keyboard_arrow_right

Regelbundet genererat avfall

Har ni ett regelbundet genererat avfall ska karakteriseringen kompletteras med en blankett för regelbundet genererat avfall.

Bra att veta

Senast uppdaterad: