Priser och regler

Abonnemangspriserna för sophämtning gäller fr.o.m. 2022-01-01 och är angivna exklusive moms. Hässleholms kommuns renhållningsföreskrifter med avfallsplan kan du läsa om i Resursoptimeringsplanen. Samtliga priser och allmänna bestämmelser hittar du i renhållningstaxan.

Helårsabonnemang

Avgifter för flerfamiljshus


Grundavgift

427,20 kr/lägenhet

Rörlig avgift

Varierar beroende på antal kärl,

kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Helårsabonnemang

Avgifter för verksamheter


Grundavgift

669,60 kr/hämtställe

Rörlig avgift

Varierar beroende på antal kärl,

kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Abonnemang med enfackskärl

Matavfall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

140l

190l

varannan vecka

26 ggr

858,40 kr

1258,40 kr

varje vecka

52 ggr

1855,20 kr

2717,60 kr

Plastförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

var fjärde vecka

13 ggr

225,60 kr

235,20 kr

244,80 kr

varannan vecka

26 ggr

258,40 kr

268,80 kr

287,20 kr

varje vecka

52 ggr

716 kr

772,80 kr

833,60 kr

Tidningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var fjärde vecka

13 ggr

225,60 kr

235,20 kr

varannan vecka

26 ggr

258,40 kr

268,80 kr

varje vecka

52 ggr

716 kr

772,80 kr

Metall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

var fjärde vecka

13 ggr

225,60 kr

235,20kr

244,80kr

varannan vecka

26 ggr

258,40kr

268,80 kr

287,20 kr

Deponi

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var åttonde vecka

6,5 ggr

1124,80 kr

1456 kr

var fjärde vecka

13 ggr

1535,20 kr

 1987,20 kr


Brännbart

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

660l*

var fjärde vecka

13 ggr

842,40 kr

1008,80 kr

1525,60 kr

2847,20 kr

varannan vecka

26 ggr

1281,60 kr

1587,20 kr

2472,80 kr

4605,60 kr

varje vecka

52 ggr

2528 kr

3311,20 kr

5011,20 kr

9379,20 kr

Pappersförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

660l*

var fjärde vecka

13 ggr

225,60 kr

235,20 kr

244,80 kr

416,80 kr

varannan vecka

26 ggr

258,40 kr

268,80 kr

287,20 kr

493,60 kr

varje vecka

52 ggr

716 kr

772,80 kr

833,60 kr

1285,60 kr

Ofärgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var åttonde vecka

6,5 ggr

146,40 kr

163,20 kr

var fjärde vecka

13 ggr

225,60 kr

235,20 kr

varannan vecka

26 ggr

258,40 kr

268,80 kr

Färgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var åttonde vecka

6,5 ggr

146,40 kr

163,20 kr

var fjärde vecka

13 ggr

225,60 kr

235,20 kr

varannan vecka

26 ggr

258,40 kr

268,80 kr

Trädgårdsavfall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190 l

370l

varannan vecka under perioden

mitten av mars till mitten av november

16 ggr

1177,60

1177,60 kr

*Dragväg, vid tömning av kärl, ska vara jämn, plan och hårdgjord.

Abonnemang med tvåfackskärl

Brännbart/Matavfall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

370l

varannan vecka

26 ggr

1974,20 kr

Renhållningsordning

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan samt de föreskrifter om avfallshantering som gäller för kommunen. En avfallsplan är hela kommunens strategiska plan i avfallsfrågor och i Hässleholm har vi valt att kalla den Resursoptimeringsplan.

Hässleholms kommuns renhållningsordning består av två delar. Här kan du ladda ner de som PDF:

Del 1 – Renhållningsföreskrifter Pdf, 529.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Del 2 – Resursoptimeringsplan ”Hässleholm 2020 är Skånes Vintagecentrum” Pdf, 928.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: