skola med gröna växter på fasaden och cyklar framför

Ny prismodell för dig som företagskund

1 juni 2022 lanseras en ny prismodell för företagskunder inom fjärrvärme. Det är en modell som kommer vara konkurrenskraftig, prisvärd och anpassad för att följa med kunder och planeten in i framtiden. På den här sidan kan du läsa mer om prismodellen, dess bakgrunden och arbetet kring den.

Arbetet med en ny prismodell

Vår nuvarande prismodell är i behov av att moderniseras, förenklas och anpassas för att bli mer attraktiv. Vårt mål är en ny prismodell som är tydlig, logisk och kostnadsriktig. Under arbetet har vi haft en dialog med flera kunder. I de dialogerna har en prismodell som är enkel att förstå, rättvis och baserad på faktiskt förbrukning lyfts som viktiga aspekter. Vi är glada över att vi och kunderna delar bild kring hur den nya prismodellen ska se ut.

 Ackumulatortank med utsikt över fjärrvärmeverket
 • Tyringe och Hässleholm – olika nät, olika prissättning
  För att spegla produktionskostnaderna kommer företagskunder i Tyringe respektive Hässleholm få olika priser. Tyringe kommer få ett jämnt energipris året om medan Hässleholm behåller sommar- och vinterpris. Effektpriset i Tyringe blir däremot något lägre än i Hässleholm.
 • Personlig vägledning för dig som får högre kostnader
  Vi kommer ta personlig kontakt med kunder som får en högre kostnad för att förtydliga varför och vilka åtgärder du kan göra för att hantera detta. I början av 2022 inleddes detta arbete.
 • Små skillnader för de flesta – men det kommer tydligt redogöras
  För hela kundkollektivet blir det ingen prisskillnad och för de allra flesta kunder blir förändringen liten. För en del enskilda kunder kan det bli en förändring med en lägre eller högre kostnad.
  Du kommer få en redogörelse där vi sammanställt nuvarande kostnad och kostnad med ny prismodell samt skillnaden för de olika delarna i prismodellen. För dig som har flera anläggningar kommer en redogörelse för varje anläggning.
 • Intäktsneutralt, sparande med win-win
  Prismodellens anpassningar är vägda så att den under ett normalår ger precis lika mycket intäkter som den nuvarande – den är intäktsneutral. Däremot speglar den nya prismodellen bättre kostnadsfördelningen mellan rörliga och fasta kostnader och ger en bättre följsamhet mellan kundernas energibesparingar och fjärrvärmens minskade kostnader. Mer Win-win vid energibesparingar helt enkelt!
 • Högsta uppmätta effekt
  En anläggnings effektpris räknas ut genom att titta på högst uppmätta dygnsmedeleffekt de senaste tolv månaderna. Väldigt tydligt prissätts anläggningen alltså efter hur mycket effekt den behöver när fjärrvärmen används som mest. Detta ger en logisk och rättvis prissättning för hela kundkollektivet.
 • Ett nytt sätt att beräkna effekt
  Tidigare räknade vi ut ett medel av energianvändningen under december-januari. Det har givit ett medelvärde men egentligen inte visat när en anläggning behöver som mest kapacitet. Nu mäter vi på hela året och får därmed en mer korrekt bild av hur en anläggnings effektbehov ser ut. Priset bestäms sedan av de senaste tolv månadernas högsta dygnsmedelseffekt.
 • Jämnare fakturering över året
  Det nya sättet att räkna fram effektvärdet innebär en utjämning av fakturerat belopp över ett år. Det gör att fakturorna under vintern och sommar inte kommer skilja sig åt lika mycket som tidigare. Vi hoppas att detta jämnare kassaflöde ska gynna din ekonomiska planering över året.
 • Påverkbara kostnader
  Har du som kund en anläggning med lägre krav på jämn temperatur och kan tänka dig en lägre temperatur när det är som kallast kommer du att kunna minska dina kostnader eftersom du då använder lägre effekt än annars. Den nya prismodellen ger dig som kund en större möjlighet att påverka dina kostnader genom att begränsa ditt effektuttag.
 • Större förutsägbarhet och mindre väderpåverkan med nya möjligheter
  För dig som önskar ytterligare ökad förutsägbarhet och mindre skillnader mellan kalla och milda år har vi nu en möjlighet att erbjuda detta genom att räkna ut effektvärde utifrån anläggningens förbrukningsmönster. Detta innebär mindre skillnader i effektkostnad mellan kalla och milda år och möjlighet till en mer träffsäker budget för uppvärmningskostnader. Över tid blir kostnaderna desamma som standardalternativet för effektberäkning men något lägre än ett kallt år och något högre än ett mildare år. Större förutsägbarhet både för dig och oss, win-win!

Utfall

Med den nya prismodellen får våra kunder en tjänst som är konkurrenskraftig och prisvärd oavsett hur deras fjärrvärmeförbrukning ser ut. Med den nya prismodellen tas den fasta avgiften bort och möjligheterna att påverka företagets värmekostnader ökar. Dessutom är förändringen intäktsneutral och innebär inte ökade intäkter för oss. För de flesta kunder kommer kostnadsförändringen bli liten. En del kommer få högre och en del kommer få lägre kostnader.

Under inledningen av 2022 kommer alla kunder få en detaljerad jämförelse av hur den nya prismodellen påverkar just dem. Vi kommer finnas tillgängliga och erbjuda personlig rådgivning i hur företag kan påverka sina kostnader.

Priset kommer i högre grad baseras på effekt

En anläggnings effektbehov räknas ut för att ge en jämnare och mer marknadsanpassad prissättning. Större anläggningar kommer få en effektrabatt eftersom större anläggningar ger lägre kostnader per kilowatt (kW).

Diagrammet nedan visar en genomsnittlig fördelning av fjärrvärmepriset med den nya prismodellen.

Ett cirkeldiagram som visar den ungefärliga fördelningen mellan effekt, energi och flöde i det nya fjärrvärmepriset

Senast uppdaterad: