Vatten och avlopp

Sedan januari 2021 är Hässleholm Miljö och Hässleholms Vatten ett bolag.

Miljö + Vatten = Sant

Det gemensamma bolagsnamnet är Hässleholm Miljö men Hässleholms Vattens verksamhet och namn lever vidare. Vi arbetar även fortsättningsvis för att ge dig hög service, leverera gott och hälsosamt kranvatten och hantera spill- och dagvatten. Vi servar drygt 40 000 av kommunens invånare med gott och hälsosamt dricksvatten, och med hjälp av reningsanläggningarna runt om i kommunen hjälper vi till att hålla sjöar och vattendrag rena och friska.

Fakturor och autogiro

Du får separata fakturor för VA, avfallshantering och fjärrvärme, om du har det. Använde du autogiro för dina VA-fakturor tidigare har de automatiskt gått över till Hässleholm Miljö.

Senast uppdaterad: