• radio_button_uncheckedPrivat
  • radio_button_checkedFöretag
  • radio_button_uncheckedSkola

Informationsmaterial

Underlätta källsorteringen genom att sätta upp sorteringsguider och informationsskyltar till sopkärlen. De finns på flera språk och är enkla att ladda ner och skriva ut.

Guider

Fastighetsägarhandboken innehåller råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall. Läs också om lösningar för avfallsutrymmen i
flerbostadshus.
Som fastighetsskötare behöver du informera dina hyresgäster. Sorteringsbladen kan delas ut till nyinflyttade och affischerna sätts lämpligen upp i miljörummet eller uppsamlingsplatsen för sopkärlen.

Sorteringsguide på olika språk

Tydliga guider på dari, arabiska, engelska, svenska, tigrinja och tyska som du kan ladda ner (pdf). Kontakta oss gärna om du behöver fysiska exemplar av sorteringsguiderna.

Informationsskyltar på fem olika språk

Allt-i-ett blad på svenska, engelska, tigrinja, dari och arabiska att ladda ner (A4, pdf).

Senast uppdaterad: