Informationsmaterial

Underlätta källsorteringen genom att sätta upp sorteringsguider och informationsskyltar till sopkärlen. De finns på flera språk och är enkla att ladda ner och skriva ut.

Guider

Fastighetsägarhandboken innehåller råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall. Läs också om lösningar för avfallsutrymmen i
flerbostadshus.
Som fastighetsskötare behöver du informera dina hyresgäster. Sorteringsbladen kan delas ut till nyinflyttade och affischerna sätts lämpligen upp i miljörummet eller uppsamlingsplatsen för sopkärlen.

Senast uppdaterad: