flygfoto Vankiva kretsloppscenter

Välkommen till Hässleholms Kretsloppscenter!

Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) i Vankiva är en anläggning med lång historia och bred kunskap. Vi hanterar årligen omkring 250 000 ton avfall, ett flöde som kräver stor erfarenhet och rätt teknik. HKC ligger strax utanför Hässleholm, i närheten av riksväg 21. Med vår placering mitt i Skåne är vi nära till det mesta, och aldrig mer än ett samtal bort.

Lämna avfall keyboard_arrow_right
Hitta hit keyboard_arrow_right

Mottagning

Vi har ett tydligt miljötänk i vår verksamhet och en nyfikenhet kring att utforska nya metoder. Vi erbjuder mottagning av de flesta sorters avfall, bland annat förorenade jordar från väg och saneringsprojekt, slam från dagvattenbrunnar och industriverksamheter, rivningsavfall, brännbart verksamhetsavfall och trä- och trädgårdsavfall. Har du avfall som inte finns beskrivet eller som kräver särskild hantering är du varmt välkommen att kontakta oss! Vi undersöker gärna möjligheterna till ett gott samarbete.

Priser keyboard_arrow_right

Tillstånd

Vår tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen. Vi har tillstånd att hantera följande avfall:

  • Deponering av icke farligt avfall (IFA) samt farligt avfall (FA)
  • Lagring och behandling av IFA, FA, inert- och organiskt avfall
  • Behandling av flytande icke farligt avfall
  • Behandling av flytande oljehaltigt avfall

Miljön i fokus

Att hantera och behandla avfall på ett miljöriktigt och effektivt sätt är en självklarhet för oss. För att säkerställa en korrekt hantering finns egna miljösamordnare inom bolaget som hanterar frågor kring lakvatten och avfallsklassificering.

Vi använder noga avvägda arbetsmetoder för att reducera vår negativa miljöpåverkan. Vi utvinner bland annat metangas från deponier och vårt reningsverk hanterar och renar det lakvatten som bildas på anläggningen.

Spegelblank lakvattendamm omgiven av skog
Maskiner i arbete på anläggningen
Personal i vågkontoret i samtal med besökare

Senast uppdaterad: