Publicerad den:

Förstudie om slampyrolys - Hässleholm Miljö beviljas stöd från EU

I år genomför vi en förstudie som ska främja en cirkulär ekonomi genom att öka kunskapen om pyrolys för slambehandling som ny cirkulär affärsmodell för VA-organisationer. Förstudien pågår mellan den 1/2 2024 och den 31/10 2024.

Slam är det fasta material som avskiljs från avloppsvattnet när det renas. Slampyrolys är en process där slammet upphettas i en syrefri miljö, så att det sönderfaller utan att förbränning sker. Resultatet blir slambiokol som kan vara ett attraktivt fosforgödselmedel.

Förstudien medfinansieras av EU

HMAB har beviljats stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för att genomföra en förstudie om slampyrolys. Studien ska främja en cirkulär ekonomi genom att öka kunskapen om pyrolys för sambehandling som ny cirkulär affärsmodell för VA-organisationer.

Förstudien ska undersöka följande:

  • aktuella slambehandlingsbehov i nordöstra Skåne
  • möjligheter för produktion och avsättning av produkten slambiokol
  • om det behövs stödstrukturer för att främja omställningen

Senast uppdaterad: