• radio_button_uncheckedPrivat
  • radio_button_checkedFöretag
  • radio_button_uncheckedSkola

Publicerad den:

Förändrad mottagning av farligt avfall

Besökare slänger batteri i en röd box.

Den 10 maj 2021 förändras mottagningen av farligt avfall från verksamheter på återvinningscentralerna i Hässleholms kommun. Allt farligt avfall som lämnas in ska rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister.

När du som företagare lämnar in farligt avfall på återvinningscentralen ska det vägas och dokumenteras. Vid lämning av farligt avfall drar ni passerkortet i terminalen precis som vanligt. Ta kontakt med personal inne på återvinningscentralen för vidare instruktioner och vägning.

2020 utökades anteckningsskyldigheten till Naturvårdsverket vilket innebär att företag ska rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till avfallsregistret. Kraven har skärpts för att Sverige ska få bättre kontroll på sitt farliga avfall.

Vi på Hässleholm Miljö vill även fortsättningsvis kunna ta emot farligt avfall från dig som kund, och detta på ett smidigt sätt. Vi kommer därför att digitalisera vår mottagning och rapportering.

Läs gärna mer om den nya hanteringen här.

Senast uppdaterad: