DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Säkrar infrastrukturen för vatten och avlopp

De kommande åren investerar vi över 100 miljoner varje år för att säkra infrastrukturen för vatten och avlopp i vår kommun. Att ha rent dricksvatten och en säker hantering för avlopps- och dagvatten är kanske de viktigaste grunderna för ett hållbart och välfungerande samhälle.

Vi investerar för framtiden

Stora delar av Sveriges vatten- och avloppsinfrastruktur byggdes ut i mitten av 1900-talet. Idag står den inför nya utmaningar, det gäller också vår kommun. Gamla ledningar, växande samhällen, klimatförändringar och ökande krav innebär att vi behöver förnya, bygga ut och anpassa ledningsnät och anläggningar för att möta de krav som finns idag och som kommer i morgon.

Karta över våra projekt

I kartan kan du zooma in och se vad som händer runt om i vår kommun. Vi fyller på kartan och uppdaterar efter hand. Tänk på att punkterna i kartan är inte placerade på exakt rätt plats.

Karta över projekt i Google maps Länk till annan webbplats.

Projekt som pågår

Hitta VA-projekt

Höjd taxa för vatten och avlopp

Att förnya och anpassa vatten och avlopp för dagens och morgondagens förutsättningar är något vi måste göra. Du som använder kommunalt vatten och avlopp betalar genom VA-taxan för att använda vatten och avlopp samt för att underhålla och utveckla ledningar och anläggningar.

De stora investeringarna kommer förmodligen även innebära att kostnaderna för vatten och avlopp kommer att öka framöver. Det är Kommunfullmäktige som tar de slutgiltiga besluten om avgifterna i VA-taxan i Hässleholms kommun.

Senast ändrad: