DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Byte av ledningsnätet på Väster

Sedan hösten 2021 pågår ett stort underhållsarbete på vatten- och avloppsnätet på Väster i Hässleholm. Ledningsnätet har bytts ut för att klara av dagens och morgondagens ökade krav på leverans av vårt viktigaste livsmedel: vatten.

Så kan du påverkas av arbetet

  • Vattnet kommer vara avstängt vid olika tidpunkter.
  • Maskiner kommer vara i rörelse under dagtid, klockan 7-16.
  • Trafiken kommer ledas om på olika sätt i olika delar av projektet. Det finns en tillfällig parkeringsplats finns bredvid Bilcentrum på Kaptensgatan (se karta längre ner på den här sidan).

Om du bor i området är det bra att ha lite vatten upptappat så att du är förberedd vid kortare avbrott. Vid längre avbrott kommer vi att skicka ut sms med information.

Därför genomför vi arbetet

Vatten- och avloppsledningarna börjar bli gamla behöver en uppgradering. I det här projektet plockar vi de gamla ledningarna och ersätter dem med nya. De nya ledningarna har större kapacitet att hantera de ökande vattenmängderna. På så vis minskar också riskerna för översvämningar, läckor och avloppsstopp.

Arbetet genomförs i flera etapper

Etapp tre - pågår

Etapp tre påbörjades efter sommaren 2023 och berör Backsläntsgatan, Mellankullagatan, Bokalyckevägen och Granliden. På en del platser ligger ledningarna på upp till fem meters djup. Etapp tre beräknas bli klar under hösten 2024. 

Etapp två - avslutad

Etapp två avslutades innan sommaren 2023. Det omfattade norra delen av Gethornskroken, Dalgatan samt delar av Gökropsgatan. Cirka 450 meter VA-ledningar byttes ut i den här etappen. En naturlig dagvattenyta har anlagts. Denna yta fördröjer dagvattnet vid stora nederbördsmängder och minskar risken för översvämningar. Ny asfalt är lagd.

Etapp ett - avslutad

Etapp ett är avslutad. Detta arbete genomfördes framförallt Kaptensgatan och Mellankullagatan. Cirka 500 meter ledningar för spillvatten, dagvatten och vatten har förnyats. Ett 50 meter långt dagvattenmagasin har grävts ner under mark.

Ny asfalt sist på plats

Det sista som händer i projektet är att vi lägger ny asfalt. Det gör vi också i olika etapper. Vi asfalterar några veckor efter att själva VA-arbetet är avslutat. Det beror bland annat på att marken måste få tid att sätta sig ordentligt innan vi lägger ny asfalt. Annars riskerar asfalten att sätta sig, bli ojämn och spricka.

Karta över område där arbetet utförs. Berörda områden beskrivs i texten på sidan.

Karta över etapp tre.

Senast ändrad: